งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะทำงานลด ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาล ทราย การลดจำนวนเอกสารและ การอำนวยความสะดวกการส่งเป็น อิเล็กทรอนิกส์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะทำงานลด ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาล ทราย การลดจำนวนเอกสารและ การอำนวยความสะดวกการส่งเป็น อิเล็กทรอนิกส์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะทำงานลด ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาล ทราย การลดจำนวนเอกสารและ การอำนวยความสะดวกการส่งเป็น อิเล็กทรอนิกส์ 1

2 ผลที่ผู้ประกอบการจะได้รับ ลดต้นทุนค่าสำเนา ลดต้นทุนค่าจัดส่งรายเดือน ลดต้นทุนค่าจัดเก็บเอกสารกระดาษ ผลที่ สอน. จะได้รับ ลดรายจ่ายค่าคลังเก็บเอกสารกระดาษ ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ เพิ่มความสะดวกในการรับข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว e-Filing ข้อเสนอแนะเพื่อการลดจำนวนเอกสารและ การอำนวยความสะดวกการส่งเป็น อิเล็กทรอนิกส์ 2 เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอ อ.2 จำนวนอ.2 ( ฉบับ ) As Is 12 เอกสาร ( ฉบับ ) To Be 5 เอกสาร ( ฉบับ ) 2013 2,731 32,772 13,655 2014 13,882 166,584 69,410 2015 15,333 183,996 76,665 กรณีค่าสำเนา 1 บาทต่อ ฉบับที่ยื่นคำร้อง ลดต้นทุนค่าสำเนาเอกสาร ( บาท ) ต่อปี ให้ผู้ประกอบการได้จากลด เอกสารที่ยื่น 19,117 บาท 97,174 บาท 107,331 บาท

3 ระบบ e-filing >> ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการส่ง กระดาษผ่านระบบติดต่อดอทเซ็นเตอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทผู้ส่งออก ยืนยันตัวตนระดับ 3 (LoA3) - Upload เอกสาร PDF - กรอก Metadata ของ เอกสาร Timestam p ประทับ รับรองเวลา เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย - เอกสาร PDF ที่ upload - ชื่อ - นามสกุลของผู้ upload -Metadata ของเอกสาร - ประทับรับรองเวลา (timestamp) - ค่า Hash เพื่อการ ตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ภายหลังได้ ส่งชุดเอกสาร PDF (zip file) ที่ผ่านการประทับเวลาและ เพิ่ม Metdata แล้ว สอน. เข้าระบบ ติดต่อดอท เซ็นเตอร์ 1 2 3 4 5

4 QUICK-WIN (3 Months): ยื่นคำขอต่างๆ ได้ทาง Online -ลงนาม Online ได้ -Paperless 100% LONG TERM GOAL (3 Years): ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เชื่อมโยงกัน -ใบอนุญาต/ใบรับรอง เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ -ข้อมูลเชื่อมโยง และ Automate -ตรวจสอบได้ระยะยาว NSW/ Trade Facilitation 1.1 WTO Recommends “NTFB” 1.2 What we are doing 1.3 IMPACT 1 Identify “What” : quick-win and long-term Goal Problem Analysis Process National Trade Facilitation Body (NTFB) เป็นสำนักงานที่ทำหน้าที่อำนวย ความสะดวกให้แก่พิธีศุลกากร ฮ่องกง และสิงคโปร์ เข้าร่วมแล้วซึ่งจะทำ ให้ประเทศอื่นๆ ขยับตามอย่างรวดเร็ว ประเทศไทย ครม. มีมติเ ห็นชอบการแจ้ง บทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่ (Category A) รวม 131 บทบัญญัติ และ ให้ พณ. แจ้งไปยังองค์การการค้าโลก Info in English // e-Document // and e-Payment  THE MUST เตรียมการต่อมาตรการ Non Tariff Barriers อย่างไร ? ใช้ Digital เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร Business : [ก.คลัง ร่วมกับหน่วยงานออก ใบรับรอง/ใบอนุญาต] ปรับลดกระบวนการและระเบียบ สำหรับ 5 สินค้าส่งออกหลัก [กพร.] เตรียมโครงสร้างเพื่อจัดตั้ง NTFB Standard & Technical : [ETDA] Trusted e-Document - Key Once – Use All - ลงนาม Online - เก็บเป็นหลักฐานได้ระยะยาว Law: [ETDA] Guideline for ETC ACT. 2 Identify “How” to get to the Goal 2.1 Gap Analysis 2.2 Synergizing and Prioritizing 2.3 Planning หน่วยงานส่วนใหญ่ยื่นคำขอได้ ทาง online ได้ แต่... ยังคงต้อง พิมพ์ออกมาเซ็นต์ด้วยปากกา และ ยังต้องส่งกระดาษไปด้วย ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ ทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน ทำงานร่วมกับ IT Vendor เพื่อปรับ ระบบงานให้เชื่อมโยงกัน สิ่งที่ทำได้ – ให้ทำเลย ไม่ต้องรอกัน สรุปเป็น 3 phase ได้แก่ e-Filinge-Cert. Connected and Automate

5 5 NSW/ Trade Facilitation


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะทำงานลด ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาล ทราย การลดจำนวนเอกสารและ การอำนวยความสะดวกการส่งเป็น อิเล็กทรอนิกส์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google