งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Green Products & Services

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Green Products & Services"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Green Products & Services
Marketing with Green Products & Services Krisada Ruangchotevit, The Siam Cement PLC T , M

2 SCG Building Materials
SCG Overview A conglomerate of 5 major business units Founded in 1913, and listed on the Stock Exchange of Thailand since 1976. Historical roots in producing Cement, with core business expansion to include: Petrochemicals, Paper & Packaging, Building Products, and Distribution. SCG Paper SCG Building Materials SCG Chemicals SCG Cement SCG Distribution

3 SCG Core values …Corporate Values will help guide business direction, people’s behaviors & organizational culture… Adherence to Fairness Dedication to Excellence Belief in the Value of the Individual Concern for Social Responsibility 3

4 SCG Vision By the year 2015, SCG will be well recognized as an innovative workplace of choice, and a role model in corporate governance and sustainable development. 4

5 SCG Guidelines for Sustainable Development
Green product is addressed significant issue in the SD Guidelines SCG is recognized as the first company in Thailand launched a self-declaration type of environmentally friendly label under “SCG eco value”

6 Sustainable Development Framework
Policy Code of conduct Culture Ethics / Morality Growing Economy Healthy Environment Happy Society Compliance with regulations and laws is a minimum requirement for all SCG operations. Sustainable Development Framework

7 Why Environmentally Friendly Label?
9.1 billion in 2050 Billions 98% in emerging countries Double urbanization Source: WBCSD Vision 2050 How can we live well with limited resources? Mitigation & Adaptation 50% original forest lost

8 Megatrend We Still Have a Choice!

9 Consumer Trends Source: Synovate/Aegis, 2007; Synovate/BBC World 2008. มีการกระตุ้นตลาดสินค้าสีเขียวโดยนโยบายการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน มีแนวโน้มความต้องการจากผู้ซื้อและผู้บริโภคสูงขึ้น การแสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลไกและเครื่องมือทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ผู้บริโภคและสังคมมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม Consumer awareness and willingness to act on environmental concerns is rising in most countries.

10 “เมื่อปี 2552 ผมให้นโยบายเรื่อง Green ให้ Integrate เข้าไปในทุกธุรกิจของเรา”
“แผนหลักของทุกส่วนในองค์กรและพนักงาน 28,000 คน คือ การพัฒนาสินค้าจากนี้ไปอยู่ใน R&D กรีนเข้าไปอยู่ในเนื้อใน ตั้งแต่การคิดสินค้า การผลิต การคิดในอนาคตจะมีกรีนผสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็น Innovation Product” “สิ่งที่เราทำเป็นธุรกิจด้วย จึงออกเป็น SCG eco value ขึ้นมา และผู้บริโภคตอบรับอย่างมาก สินค้าพวกนี้ Functional Use ดีปกติ หรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ และได้ช่วยสิ่งแวดล้อม” ที่มา: บทสัมภาษณ์คุณกานต์ ตระกูลฮุน “SCG eco value บนแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม” วารสาร Brandage ฉบับกุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt Green Products & Services

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google