งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 © 2011 SCG Marketingwith Green Products & Services Krisada Ruangchotevit, The Siam Cement PLC T. 02.586.5584, M. 081.626.1329

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 © 2011 SCG Marketingwith Green Products & Services Krisada Ruangchotevit, The Siam Cement PLC T. 02.586.5584, M. 081.626.1329"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 © 2011 SCG Marketingwith Green Products & Services Krisada Ruangchotevit, The Siam Cement PLC T. 02.586.5584, M. 081.626.1329 krisadar@scg.co.th

2 2 © 2011 SCG SCG Overview  Founded in 1913, and listed on the Stock Exchange of Thailand since 1976.  Historical roots in producing Cement, with core business expansion to include: Petrochemicals, Paper & Packaging, Building Products, and Distribution. A conglomerate of 5 major business units SCG Chemicals SCG Paper SCG Cement SCG Building Materials SCG Distribution

3 3 © 2011 SCG …Corporate Values will help guide business direction, people’s behaviors & organizational culture… Adherence to Fairness Dedication to Excellence Belief in the Value of the Individual Concern for Social Responsibility SCG Core values

4 4 © 2011 SCG SCG Vision By the year 2015, SCG will be well recognized as an innovative workplace of choice, and a role model in corporate governance and sustainable development.

5 5 © 2011 SCG SCG is recognized as the first company in Thailand launched a self-declaration type of environmentally friendly label under “SCG eco value” SCG Guidelines for Sustainable Development Green product is addressed significant issue in the SD Guidelines

6 6 © 2011 SCG Sustainable Development Framework Policy Code of conduct Culture Ethics / Morality Growing Economy Healthy Environment Happy Society Compliance with regulations and laws is a minimum requirement for all SCG operations.

7 7 © 2011 SCG Why Environmentally Friendly Label? Billions Source: WBCSD Vision 2050 9.1 billion in 2050 Double urbanization 98% in emerging countries How can we live well with limited resources? Mitigation & Adaptation 50% original forest lost

8 8 © 2011 SCG Megatrend We Still Have a Choice!

9 9 © 2011 SCG Consumer Trends Consumer awareness and willingness to act on environmental concerns is rising in most countries. Source: Synovate/Aegis, 2007; Synovate/BBC World 2008.

10 10 © 2011 SCG ที่มา: บทสัมภาษณ์คุณกานต์ ตระกูลฮุน “SCG eco value บนแรงขับเคลื่อนนวัตกรรม” วารสาร Brandage ฉบับกุมภาพันธ์ 2553 “เมื่อปี 2552 ผมให้ นโยบายเรื่อง Green ให้ Integrate เข้าไป ในทุกธุรกิจของเรา” “แผนหลักของทุกส่วน ในองค์กรและพนักงาน 28,000 คน คือ การ พัฒนาสินค้าจากนี้ไป อยู่ใน R&D กรีนเข้าไป อยู่ในเนื้อใน ตั้งแต่การ คิดสินค้า การผลิต การ คิดในอนาคตจะมีกรีน ผสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อ เป็น Innovation Product” “สิ่งที่เราทำเป็นธุรกิจด้วย จึงออกเป็น SCG eco value ขึ้นมา และผู้บริโภคตอบรับอย่างมาก สินค้าพวกนี้ Functional Use ดีปกติ หรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ และ ได้ช่วยสิ่งแวดล้อม”


ดาวน์โหลด ppt 1 © 2011 SCG Marketingwith Green Products & Services Krisada Ruangchotevit, The Siam Cement PLC T. 02.586.5584, M. 081.626.1329

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google