งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย สาธารณะ ดร. พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง (2523)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย สาธารณะ ดร. พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง (2523)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย สาธารณะ ดร. พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง (2523)

2 นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายหรือกิจการใดที่รัฐ กำหนดและดำเนินเพื่อสาธารณะ ประโยชน์ในบางกรณีเพื่อ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนส่วนใหญ่ ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เป็นจริง และสภาวะ แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง หรือเป็น นโยบายที่รัฐคิดว่าเป็นสิ่งที่ ประชาชนต้องการ หรืออาจจะ เป็นนโยบายที่รัฐ มองไปสู่ อนาคต เพื่อรองรับความ เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา โดยมี เป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ปวง ชน

3 P UBLIC POLICY Dr. Pongsan Puntularp Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University, 1980

4 P UBLIC POLICY Public policy is a policy or an activity that state initiates, formulates and implements for public interests. In some cases, to respond to people’s demands in accordance with contemporary circumstances and the changing environments. In other cases, a state policy may be the policy, leaders think, that people’s needs. Or possibly leaders may have a vision and prepare for the future challenges so as to serve people.


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย สาธารณะ ดร. พงษ์ศานต์ พันธุลาภ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง (2523)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google