งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Mastery Altruism Harmony Integrity Determination 1 Digital Learning project Phase I: Proof of Concept (PoC) (From 16 May - 7 September, 2014) CMMU i-Classroom with Moodle Guide Venue: Room 503 FL.5 th

2 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล History & Objective Page 2 Mahidol university strategies would be an university-based information technology and communication infrastructure (ICT-based University), along with strategies to enable for students and educators to change (Transformative Education). So year 2014, CMMU are prepared this project with detail below. 1.Improve teaching classroom to support Digital Learning concept * 2.Improve Learning Management System(LMS) to support Digital Learning concept ** 3.Develop digital content/online course to support Digital Learning concept *** Goals & Indicators for Year 2014: * At least 1 classroom to support Digital Learning concept ** At least 1 course 1 semester (Core or Fundamental or Special course) *** Expand to develop digital content and evaluation as CMMU Online course Data as of 24 Apr 2014

3 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Timing & Implementation (Phase I) Page 3 Oct – Dec, 2013 Set up a working project team to plan any operations Jan – Mar, 2014 Gather information, then select the possible solution for prototype class Apr – Sep, 2014 Coordinate, setup and test system preparation for prototype class in Phase I Aug – Sep, 2014 Monitoring and Evaluation. To summarize the results of operations in Phase I and estimated budgeting plan to support this project Oct – Dec, 2014 Review and summarize results to management for approval action plan in Phase II Goals & Indicators for Year 2014: * At least 1 classroom to support Digital Learning concept ** At least 1 course 1 semester (Core or Fundamental or Special course) *** Expand to develop digital content and evaluation as CMMU Online course Data as of 24 Apr 2014

4 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 4 CMMU Digital Learning concept Model of Classroom, Facilities, Equipment, Network Learning Management System (E-Learning) 21 st Century Learning Anytime & Anywhere & Any people DL

5 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 5 CMMU Digital Learning concept

6 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 6 CMMU Digital Learning concept Features: - Security: Multi-login by username/password or QR code - Link with LMS (Moodle e-Learning) as web based application - Shown student status after login for instructor - Document Attachment - Easy to use: One Touch button (Live or Stop) - Camera auto switcher - Communication Tools (VDO Chat, Text Chat) & Queuing list - Custom layout by user - Anywhere/Anytime concept (Live, Video on demand) - Support any devices: PC, Notebook, Visualizer, Touch screen, E-Board - Any OS: Support iOS, Andriod, WindowsPhone, Windows for PC/Tablet - Statistic report for usable analysis Usability: Only 3 steps

7 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 7 CMMU Digital Learning concept

8 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 8 CMMU Digital Learning concept

9 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 9 CMMU Digital Learning concept

10 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 10 CMMU Digital Learning concept

11 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 11 CMMU Digital Learning concept

12 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 12 CMMU Digital Learning concept

13 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 13 CMMU Digital Learning concept

14 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 14 CMMU Digital Learning concept

15 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 15 CMMU Digital Learning concept

16 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 16 CMMU Digital Learning concept

17 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 17

18 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 18 CMMU Digital Learning concept Minimum requirement for phase I 1. Availability of physical ( Classroom, Teaching devices, Infrastructure of Visual & Audio ) 2. Availability of content management ( LMS, E-Learning, Integrated with Student registration system ) 3. Availability of Network bandwidth/Supporting system ( Network Bandwidth, Streaming system ) 4. Type of learning & teaching ( Lecture Class, Problem-Based, Group Discussion, etc. ) We will summarize all solutions for prototype class, then select the best plan for next action in Phase II

19 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 19 CMMU Digital Learning concept Need supporting from Faculty & Educator -Course syllabus, scheduling & Teaching plan -Integrated with AVS, E-Learning (Moodle) -Course material as digital format -Course evaluation & assessment (supported for AOL, AACSB) -Additional styles for: Learning Teaching Communicating tools between relevant parties (Faculty, Educator, Student)

20 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 20 CMMU: Existing class Core course, Fundamental course, Special course Lecture class, Problem-based, Group discussion

21 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 21 CMMU: Existing devices & tools

22 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 22 CMMU Digital Learning project (P1)

23 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 23 System Architecture CMMU Digital Learning project (P1)

24 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 24 CMMU Digital Learning concept All components

25 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 25 CMMU Digital Learning concept Control set: (Included as subscribed service) - Touch screen monitor - Web camera set (Min: 2 devices) - Control unit (PC) - Wireless mouse/keyboard - Optional: E-Board for hand writing (Share & Print)

26 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 26 SAMSUNG E-Board Connection

27 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 27 Panasonic E-Board

28 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 28 CMMU Digital Learning concept Learn from Intranet/Internet (Live / On-Demand)

29 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 29 CMMU Digital Learning concept Support for any devices any OS to learn (PC/Tablet/Smart phone: iOS, Android, WindowsPhone)

30 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 30 CMMU Digital Learning concept Possible to adopt for any CMMU activities (Open House/Seminar/Conference call)

31 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 31 DCS: Reference customer

32 College of Management Mahidol University หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล Page 32 DCS policy & commitment

33 Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Mastery Altruism Harmony Integrity Determination 33 Thank you Q & A


ดาวน์โหลด ppt Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery Altruism Harmony Integrity Determination Originality Leadership Mastery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google