งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O ความพร้อมของ Campus Technology ในมหาวิทยาลัย รศ. ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O ความพร้อมของ Campus Technology ในมหาวิทยาลัย รศ. ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O ความพร้อมของ Campus Technology ในมหาวิทยาลัย รศ. ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

2  2002 40 Transparencies for life.  2005 One notebook one instructor  2007 Hybrid Learning System Policy Announcement  2008 One notebook one student  2010 Hybrid 2.0  2012 All Classes use Hybrid System Campus Technology Development

3 Hybrid Learning = e Learning + Face to Face Learning Methode-LearningFace-to-Face ContentWhatWhy & How WhenBefore & After ClassIn- class WhereAnywhereClassroom UTCC Hybrid Learning Concept

4 read material from e-learning before class Students Face-to-Face Classroom Instruction Asks question in class and answer why and how only Instructor e-Learning UTCC Hybrid Learning UTCC Hybrid Learning System R R

5 Learning Outcomes Study Before Class Class Discussion Participation Punctuality & Regular Attendance Problem Solving Skill Development Student Behavior Changes Communication Skill Improvement English Competency & IT Skill Enculturation Web 2.0 Generation

6  Policy announcement  Communication to faculty  Training  Providing one student one notebook 2004-2007  Providing one instructor one notebook Phase 1: UTCC Hybrid Development Plan Preparation

7 2007-2010 Phase 2: UTCC Hybrid Development Plan Continuous course design and Development 2008-2011 Implementation Evaluation & Revision Development, Implementation, and Evaluation

8 2009-2011 Phase 3: UTCC Hybrid Development Plan Research & Publication

9 Educational Technology Center Educational Technology Center Center for Teaching Excellence Excellence Instructional Design Research Teaching Innovation Set up equipment only ICT Infrastructure

10 Wi-Fi Campus 40% 2004 2006 2008 Cover of campus 100% Cover of campus (8,000 Con.Users) Handle30,000+ConcurrentConnections ICT Infrastructure

11 2004 5 Mbps 2005 40 Mbps 2007 500 Mbps 2008 1.1 Gbps Internet Bandwidth (Speed) ICT Infrastructure 2009 1.2 Gbps Fastest for University

12 ICT Infrastructure e-Classroom 100% e-Classrooms (172 )

13 ICT Infrastructure Digital Library ระบบยืม - คืนอัตโนมัติ

14 ACS Emerald Grolier Online ThaiLIS Hoovers ฐานข้อมูล ธุรกิจ / บริษัท ต่างประเท ศทั่วโลก เป็น ฐานข้อมูล ความร่วมมือ ของ สถาบันอุดมศึ กษาใน ประเทศไทย ฐานข้อมูลที่ รวบรวมบทความ และงานวิจัยจาก วารสารด้าน เคมีและ วิทยาศาสตร์ ทางด้าน สารสนเทศ การตลาด การ บัญชี นิเทศ ศาสตร์ ฐานข้อมูล สารานุกรม ออนไลน์ของ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุก สาขาวิชา Online Databases (24 Databases) ICT Infrastructure Digital Library UTCC Library

15 Working Speed @Home Working Speed @University ICT Infrastructure UTCC-ADSL Research@home Provide ADSL hi-speed internet for all instructors

16 1. e-Learning Content [334 Courses] 2. Notebook [CompaqTU3818, HP mininote 2140] 3. UTCC My Choice Clicker 4. Smart ID Card Tools for Hybrid Learning System 5. Student Attendance System 6. Classroom Capturing

17 UTCC TCU LMS: Learning Management System UTCC e-Learning พัฒนาจาก Open Source ของ TCU Tools for Hybrid Learning System

18 Classroom Capturing

19 What is My Choice? Allow Instructor to ask questions and gather responses Student response system Each student uses a My Choice sender Summaries are shown in real time Answers are stored electronically My Ch o ice

20 My Choice1 = Clicker with Smart Card My Choice3 = Personal Clicker My Choice2 = My Choice on Notebook My Ch o ice Series

21

22 2010 : Provide one instructor one Bluetooth Microphone

23 ความพร้อมของ Campus Technology ในมหาวิทยาลัย www.utcc.ac.th


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O ความพร้อมของ Campus Technology ในมหาวิทยาลัย รศ. ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google