งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เพื่อสถาบันระดับอุดมศึกษา Enrollment for Education Solution (EES)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เพื่อสถาบันระดับอุดมศึกษา Enrollment for Education Solution (EES)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เพื่อสถาบันระดับอุดมศึกษา Enrollment for Education Solution (EES)

2 Enrollment for Education Solution (EES) with Microsoft

3 ทำไมต้องซื้อแบบเช่าซื้อ ? Subscription licensing eliminates the need to track your licenses for the selected desktop platform products on every PC Maximize the value of your investment with access to current technology, Work at Home (WAH) rights, student licensing, evaluation rights, Software Assurance, and more Free* access to Office 365 Plan 2, plus the ability to subscribe to additional Microsoft Online Services through your EES Count your employees once per year and you’re fully covered for all on-premises platform products licensed. Add additional products, either institution-wide, departmental-wide, or for individual devices at any time Easily track and manage your software assets with self- service online tools such as Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) Low Administration Lower Total Cost of Ownership (TCO) Cloud on Your Terms Easy ComplianceCustomized Solutions Simplified Asset Management *No license fee; doesn’t include deployment or support costs associated with the service.

4 สิทธิประโยชน์ของการซื้อแบบเช่าซื้อ Free* access to Office 365 Plan A2 ** * No license fee; doesn’t include deployment or support costs associated with the service. ** In regions where Office 365 A2 not yet available Cloud Services Permit your faculty and staff to use application, system, and CAL products on a personally owned computer for work-related purposes. Work at Home Rights Access to Microsoft developer tools, platforms, and servers in labs, classrooms and on student computers for research and instructional purposes. DreamSpark Premium Self-paced trainings help you faculty, staff, and students learn to use the latest software and improve productivity and classroom learning while reducing your support costs. Faculty Connection STRETCH YOUR BUDGET WITH VALUABLE BENEFITS Student can access to Microsoft developer tools, platforms, and servers in labs, classrooms and on student computers DreamSpark Permit your faculty and staff to use application, system, and CAL products on a personally owned computer for work-related purposes. Software Assurance

5 ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เพื่อสถาบันระดับอุดมศึกษา

6 ซื้อแบบซื้อขาด ( รับประกัน 3 ปี ) 32,233,550 Microsoft Volume Licence For Education Part Description.Unit PriceQtySum Windows 8 Pro4,080 3,000 12,240,000 Office 2013 Professional Plus4,530 3,000 13,590,000 Windows Server 2012 Standard Edition13,080 26 340,080 Windows Server 2012 Datacenter Edition71,250 9 641,250 Microsoft Exchange 2010 Server Enterprise Edition60,010 4 240,040 Microsoft SQL 2012 Server Enterprise (2Core)203,650 8 1,629,200 Microsoft Sharepoint 2013 Server72,980 1 Microsoft Windows Server 2012 CAL440 3,000 1,320,000 Microsoft Exchange 2010 Server Enterprise Edition CAL610 3,000 1,830,000 Microsoft Sharepoint 2013 Server CAL110 3,000 330,000 การให้บริการสนับสนุนในเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Critical Incident) Free Service from Lannacom 2 0 การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ ระดับ (Level) 200 ขึ้นไป จำนวน 2 ท่าน Free Service from Lannacom 2 0

7 ซื้อแบบเช่ารายปี ( รับประกัน 1 ปี ) 1,388,000 Enrollment For Education Solution Part Description.Unit PriceQtySum Windows 8 Pro 3,000 300 900,000 Office 2013 Professional Plus Client Access License (CAL) Windows Server 2012 Standard Edition 2,500 26 65,000 Windows Server 2012 Datacenter Edition 9,000 9 81,000 Microsoft Exchange 2010 Server Enterprise Edition 18,000 4 72,000 Microsoft SQL 2012 Server Enterprise (2Core) 30,000 8 240,000 Microsoft SharePoint 2013 Server 30,000 1 Dreamspark (Premium) Free From EES 1 - Faculty Connection Free From EES 1 - Office 365 For Education Free From EES 1 - การให้บริการสนับสนุนในเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Critical Incident) Free Service from Lannacom 2 0 การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ ระดับ (Level) 200 ขึ้น ไป จำนวน 2 ท่าน Free Service from Lannacom 2 0

8 Total FTE employees Part-time faculty  3 Full-time faculty Full-time staff Part-time staff  2 การนับจำนวนบุคลากร แบบ FTE การนับจำนวนบุคลากร แบบ FTE For example, you have 200 full-time faculty, 300 part-time faculty, 100 full- time staff, and 100 part-time staff. The FTE employee count is calculated as follows: 200 + (300  3) + 100 + (100  2) = 450 FTE employees

9 Microsoft Academic Program Access to Technology Competition Opportunity & Cert

10 Microsoft is Closer to you than you Think DreamSpark PremiumMicrosoft Student PartnerImagine Cup Microsoft Innovation Center

11 Microsoft DreamSpark Free online DreamSpark subscription available to academic subscription customers for instructional purposes only Outfit your labs with the latest Microsoft developer, design, and server tools to support personal or in-class learning for students and educators Excludes Windows Operating System & Office. Updated EULA clarifies use rights. DreamSpark Premium subscription is also available for qualifying Higher Education STEM departments for instructional use only.

12

13 WWW.MICROSOFT.COM/FACULTY

14 worldwide software development competition under the theme “Imagine a world where technology helps solve the toughest problems” Software Design Game Design – PC Game Design – Win Phone IT Challenge Windows 8 Challenge Windows Phone Challenge Windows Azure Challenge Kinect Fun Labs Challenge

15 Many Thank you Q & A อ. สารุ่ง : tantragul@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์เพื่อสถาบันระดับอุดมศึกษา Enrollment for Education Solution (EES)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google