งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Role of nursing care in sepsis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Role of nursing care in sepsis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Role of nursing care in sepsis
นาตยา คำสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

2

3

4

5 2 1 3 IPD 4 ICU 5

6 EGDT (Early Goal Directed Therapy)
6 Early detection Early resuscitation

7 Early detection

8

9 SIRS (systemic inflammatory response syndrome)
Sepsis = > 2 of SIRS + evidence of infection - Temp >38°C or <36°C - HR > 90 /min - RR >20 /min หรือ PaCO2 <32 mmHg - WBC >12,000 , < 4000,หรือมี band form neutrophil>10% โดยไม่อธิบายด้วยเหตุอื่น

10 Relationship Of Infection, SIRS, Sepsis Severe Sepsis and Septic Shock
PANCREATITIS BURNS TRAUMA OTHER SEPSIS SEVERE SEPTIC SHOCK This conceptual framework shows the interrelationships between infection, non-infectious disorders, SIRS, sepsis and severe sepsis. Components of the process not discussed on the following slides include: Infection: a microbial phenomenon characterized by an inflammatory response to the presence of microorganisms or the invasion of normally sterile host tissue by those organisms Bacteremia: the presence of viable bacteria in the bloodstream Septic shock: sepsis-induced hypotension despite adequate fluid resuscitation along with the presence of perfusion abnormalities that may include, but are not limited to, lactic acidosis, oliguria or an acute alteration in mental status Multiple organ dysfunction syndrome (MODS): presence of altered organ function in an acutely ill patient such that homeostasis cannot be maintained without intervention Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Chest 1992;101: Opal SM, Thijs L, Cavaillon JM, et al. Relationships between coagulation and inflammatory processes. Crit Care Med 2000;28:S81-2. 10 10 10

11 Sepsis: Defining a Disease Continuum
SIRS Sepsis Severe Sepsis Infection A clinical response arising from a nonspecific insult, including  2 of the following: Temperature 38oC or 36oC HR 90 beats/min Respirations 20/min WBC 12,000/mm3 or4,000/mm3 or >10% Band neutrophils SIRS with a presumed or confirmed infectious process Sepsis with 1 sign of organ failure Cardiovascular (refractory hypotension) Renal Respiratory Hepatic Hematologic CNS Metabolic acidosis Shock

12 Severe sepsis Organ dysfunction Hypoperfusion Hypotension

13 Organ dysfunction Organ Clinical syndrome Sign/ symptoms/ lab Lung
ARDS CXR: diffuse bilateral pulmonary infiltration และPaO2/FiO2 < 200 Kidneys ATN BUN,Cr  CVS Hypotension need Vasopressor No HT  SBP < 90 or MAP < 65 HT  MAP below baseline > 40 CNS Metabolic encephalopathy Alteration of consciousness Hemato DIC PT ,PTT prolong ,Platelet  GI Gastroparesis, Ileus ท้องอืดไม่รับอาหาร liver Hepatitis AST, ALT, bilirubin, alkaline phosphatase 

14 Hypoperfusion - Brain ซึมลง หรือกระวนกระวาย - Kidney ปัสสาวะออกน้อยลง
- Skin ผิวลาย มือเท้าเย็นและcapillary refilling time > 2 sec - Tissue Lactate > 4 mg/dl metabolic acidosis

15 Hypotension No HT  SBP < 90 or MAP < 65
HT  SBP below baseline > 40 MAP = (SBP-DBP) + DBP 3

16

17 Early detection tool SOS SIRS + infection

18 SOS (Search out severity)
Sepsis ?

19 ประเมินผู้ป่วยอาการทรุดลง
และรายงานแพทย์

20 score

21 ทรุดลง

22 SOS ทรุดลง รายงานแพทย์ Sepsis ?

23 sos score (search out severity)
3 2 1 อุณหภูมิ (ไข้) ≤35 ≥38.5 ความดันโลหิต (ค่าบน) ≤80 81-90 91-100 ≥200 ให้ยากระตุ้น ชีพจร ≤40 41-50 51-100 ≥140 หายใจ ≤8 ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9-20 21-25 26-35 ≥35 ความรู้สึกตัว สับสนกระสับกระส่าย ที่เพิ่งเกิดขึ้น ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง ซึม แต่เรียกแล้วลืมตาสลึมลือ ซึมมาก ต้องกระตุ้น จึงจะลืมตา ไม่รู้สึกตัว แม้จะกระตุ้นแล้วก็ตาม ปัสสาวะ/ วัน ปัสสาวะ/8 ชม ปัสสาวะ/4 ชม ปัสสาวะ/1 ชม ≤500 ≤160 ≤20 81-159 21-39 ≥ 1,000 ≥ 320 ≥160 ≥40 4 3

24

25 บทบาทพยาบาลในการ Early detection
v/s concious SIRS + infection SOS urine WBC

26


ดาวน์โหลด ppt Role of nursing care in sepsis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google