งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนการส่งต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนการส่งต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนการส่งต่อ
หน่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์

2 ความสำคัญของการเตรียมพร้อมผู้ป่วยทางศัลยกรรม
การรับช่วงต่อในการดูแลคนไข้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน เช่น หากทำ CT หรือเจาะตรวจบางอย่างแล้ว ไม่ต้องทำใหม่ ผู้ป่วยใช้เวลาอยู่ในสถานพยาบาลสั้นที่สุด กลับไปใช้ชีวิตปกติเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยอันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย

3 ประเภทของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ
ฉุกเฉินมาก(Immediate Life Threatening) กึ่งฉุกเฉิน(Urgency) ไม่รีบด่วน(Elective case)

4 Immediate Life Threatening
ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนถึงชีวิต เช่น Ruptured AAA, Ruptured hepatoma, Septic shock from surgical condition(peritonitis, Necrotizing soft tissue infection), Acute limb ishemia Stabilization ติดต่อปลายทาง

5 Stabilization Air way & Breathing
ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มักมีปัญหา severe metabolic acidosis จาก sepsis หรือ hemodynamic unstable ตาม ด้วยการ compensate tachypnea มักจะช่วยด้วย Intubation and Respiratory support เบื้องต้น

6 Stabilization Circulation Depleted Intravascular and Microvascular Volume Mild degree ~3% body weight Moderate degree ~6% body weight Severe degree ~9% body weight กรณีของ Ruptured AAA หรือ Ruptured hepatoma สิ่งที่เสียคือเลือดที่ออกในท้องอาจต้อง resuscitation แบบ trauma

7 Fluid Normal Saline Solution ไม่ใช่สารน้ำอย่างเดียวในจักรวาล
pH 5.5 – 6 ในขณะที่คนไข้มีภาวะacidosis อยู่ มีทางเลือกอื่น isotonic ที่เป็น Balanced salt formula เช่น Ringer’s solution หรือ Acetar Trauma ใน ATLS ในระยะ acute ไม่มีสารน้ำอื่นนอกจาก RLS, Acetar

8 Adjunct Naso-gastric tube Decompress stomach Foley catheter

9 โทรแจ้งผู้รับ refer เตรียมทีมที่ผู้ที่จะรับผู้ป่วย

10 Urgency case ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเร็วแต่ไม่เร่งด่วนมากเช่น peritonitis; Peptic ulcer perforation, Ruptured appendicitis Resuscitation ผู้ป่วยระหว่างเดินทาง เช่น ผู้ป่วยชาย หนัก 60 kg diagnosis: PU perforation สารน้ำที่ให้คงจะไม่ใช่ 5%D/N/2 rate 80 ml/hr ระหว่าง refer 3hr แต่ ควร จะเป็น LRS rate ปรับตาม degree of dehydration Retain NG, Foley catheter; decompress stomach เตรียมพร้อมสำหรับผ่าตัดต่อไป

11 Urgency case ถ้ามีเวลา film acute abdomen series; CXR, Abd supine, Abd upright เพื่อเป็นการลดเวลาเตรียมคนไข้ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ บ่อยครั้ง ภาพ X-ray Acute abdomen โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์มีแค่ 2ภาพ หากผู้ป่วยมีสายcatheter ใดๆ ไม่ควร clamp สาย ระหว่างrefer

12 Urgency case โดยทั่วไปไม่ต้องโทรแจ้ง ยกเว้น case ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วเกิดปัญหาต้องการให้ดูต่อ ***ถ้าผู้ป่วย ทำ imaging มาแล้วส่ง film มาด้วย***

13 Elective case Case ที่ไม่มีความรีบด่วนกรุณาส่งมาเป็น OPD case
เช่น Liver mass, Cholangiocarcinoma ที่ไม่มี cholangitis, Simple inguinal hernia รายที่เคยทำ biopsy หรือ CT imaging ส่ง film หรือ official report มาพร้อมผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนการส่งต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google