งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SEPSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SEPSIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SEPSIS

2 Systemic Inflammatory Response Syndrome ( SIRS)
เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีการอักเสบแพร่กระจายทั่วไปในร่างกาย Criteria เกณฑ์ ≥ 2 ข้อ โดยไม่พบเหตุอื่น 1. BT > 38 oC or < 36 oC 2 .HR > 90/min 3. RR > 20/min 4. CBC พบ WBC > 12,000 or < 4,000 or Band form > 10 %

3 Sepsis = SIRS + source of infection Severe sepsis
sepsis induced hypoperfusion or organ dysfunction - SBP < 90 mmHg หรือ SBP ลดลง ≥40 mmHg - urine output < 0.5 ml/kg/hr - Unexplained metabolic acid ; pH < 7.3 Blood lactate > 4 mmol/L - Cr > 2.0 mg/dL - Bilirubin > 2 mg/dL - Coagulopathy (INR > 1.5) - Platelet count < 100,000 uL

4 Septic shock ยังคงมี hypotension แม้ได้รับ fluid resuscitation ที่เพียงพอแล้ว มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลง

5 Management „การให้ยาปฏิชีวนะและกำจัดแหล่งติดเชื้อ
การรักษาเพื่อปรับสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิต (Hemodynamic support) การรักษาเพื่อประคับประคองระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

6 „การให้ยาปฏิชีวนะและกำจัดแหล่งติดเชื้อ
- ควรได้รับยา ภายใน 1 ชั่วโมงหลังการวินิจฉัย (เพิ่มอัตราการรอดชีวิต) หลังได้ H/C - ส่งตรวจ Hemoculture ( เก็บตัวอย่างจากอย่างน้อย 2 แหล่ง) - กำจัดการกำจัดแหล่งติดเชื้อ เป็นการลดภาวะอักเสบ และภาวะ SIRS  Drainage of abscess , removal of infected catheters, debridement

7 เพื่อให้ adequate tissue perfusion ภายใน 6 ชั่วโมง 1. Adequate volume
2. การรักษาเพื่อปรับสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิต (Hemodynamic support) เพื่อให้ adequate tissue perfusion ภายใน 6 ชั่วโมง 1. Adequate volume Crystalloid ; NSS, RLS 30 mg/kg 2. Acceptable blood pressure MAP ≥ 65 mmHg Central line ประเมิน intravascular volume Norepinephrine , Dopamine

8 สูตรคำนวน MAP MAP = (SBP + 2 DBP)/3

9 3. Adequate tissue perfusion - การตรวจ Urine output ในแต่ละชั่วโมง
- ส่งตรวจ SVC O2 sat , ส่งตรวจ serum lactate - Hct ≥ 30 %

10 Early goal directed therapy
เป้าหมายการ early resuscitation ใน 6 ชั่วโมงแรก - CVP 8-12 mmHg - MAP ≥ 65 mmHg - urine output ≥ 0.5 ml/kg/hr - Central venous (superior vena cava) 70% or mixed venous oxygen saturation 65% เป็นหลักสำคัญที่สุดในผู้ป่วย severe sepsis ลดอัตราเสียชีวิต ผู้ป่วยได้ 30%

11 3. การรักษาเพื่อประคับประคองระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
- ระบบทางเดินหายใจ - ระบบการทำงานของไต - ปรับระดับน้ำตาลในเลือด


ดาวน์โหลด ppt SEPSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google