งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database and Application Development Life Cycle 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database and Application Development Life Cycle 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Database and Application Development Life Cycle 2

3 Process Modeling 3

4 Logical Data Modeling 4

5 Database Design 5

6 Database Generation 6

7 Conceptual and Physical Models Data modeling involves getting the requirements down and using a diagram to describe them. This diagram becomes the blueprint for designing the actual thing. The client’s dream (conceptual model) will become a physical building (physical model). 7

8 Business Intelligence Comprehensive, cohesive, integrated tools and processes Capture, collect, integrate, store, and analyze data Generate information to support business decision making Framework that allows a business to transform: Data into information Information into knowledge Knowledge into wisdom 8

9 Business Intelligence Architecture Composed of data, people, processes, technology, and management of components Focuses on strategic and tactical use of information Key performance indicators (KPI) Measurements that assess company’s effectiveness or success in reaching goals Multiple tools from different vendors can be integrated into a single BI framework 9

10 10

11 Operational Data vs. Decision Support Data Operational data Mostly stored in relational database Optimized to support transactions representing daily operations Decision support data differs from operational data in three main areas: Time span Granularity Dimensionality 11

12 The Data Warehouse Integrated, subject-oriented, time-variant, and nonvolatile collection of data Provides support for decision making Usually a read-only database optimized for data analysis and query processing Requires time, money, and considerable managerial effort to create 12

13 Install Oracle 11g Express ED 1 ก่อน install ให้ set window rigion เป็น US และ language เป็น English usa ก่อน เมื่อ install เสร็จ แล้วจึงค่อย set กลับมาเหมือนเดิม Run setup from cd 13

14 Install Oracle 11g Express ED 2 14

15 Install Oracle 11g Express ED 3 15

16 Install Oracle 11g Express ED 4 16

17 Install Oracle 11g Express ED 5 17

18 Install Oracle 11g Express ED 5 18

19 Install Oracle 11g Express ED 6 19

20 Install Oracle 11g Express ED 6 20

21 Install Oracle 11g Express ED 6 21

22 Install Oracle 11g Express ED 7 ไปที่ start menu ->oracle >sql command line 22

23 Install Oracle 11g Express ED 7 23 การเขียนคำสั่งไม่ใช่ case sensitive แต่ชื่อ user ต้อง เป็น HR ส่วน pwd คือ password ที่เราต้องการใช้ สำหรับ user HR

24 Install Oracle Sql Developer 1 install jdk 6 ขึ้นไปก่อน ถ้ามีอยู่แล้วก็ให้ผ่านไป ขั้นต่อไป Copy Folder Oracle Sql Developer ไปไว้ที่ directory ที่ต้องการ จากนั้นเปิด folder แล้ว click sqldeveloper ดังภาพ 24 1 2

25 Install Oracle Sql Developer 2 ให้ click เลือกดังภาพ 25

26 Install Oracle Sql Developer 2 ถ้าระหว่าง install แล้วเกิด pop up เตือนดังภาพ ให้ click skip this message next time, yes 26

27 Install Oracle Sql Developer 3 เมื่อ install เสร็จจะได้ดังภาพ ให้ทำการสร้าง connection โดย click mouse ขวาที่ connection 27

28 Connection 28

29 Connection 29 ชื่อสำหรับ connection User name / password ที่ ใช้ login ใช้ HR/ your pwd ชื่อเครื่อง หรือ hostname ของเครื่อง SID เมื่อใส่ข้อมูลข้างบนครบแล้วให้ลอง ทดสอบการ connect ว่าสามารถ connect ได้หรือไม่ สถานะ ในการ ทดสอบ ถ้า success คือไม่มี ปัญหาใน การ connect เมื่อทำการ test แล้วไม่มี error ก็ให้ click connect ได้เลย

30 Connection 30


ดาวน์โหลด ppt Database and Application Development Life Cycle 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google