งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ทำการโหลด URL : 01.ibm.com/software/data/db2/expre ss-c/download.html.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ทำการโหลด URL : 01.ibm.com/software/data/db2/expre ss-c/download.html."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ทำการโหลด URL : http://www- 01.ibm.com/software/data/db2/expre ss-c/download.html

4  จากนั้นทำการ Unzip เพื่อทำการแตกไฟล์ ทำ การรอ 2-5 นาทีโดยประมาณ

5 จากนั้นทำการเลือก Install a Product แล้วทำการ คลิก Install New

6  ขั้นตอนต่อไปทำการกด Next เพื่อทำการ ติดตั้ง

7  จากนั้นทำการเลือก I accept both the IBM จากทำการ กด Next

8  จากนั้นทำการเลือก Custom แล้วทำการกด Next

9  ทำการเลือก Install DB2 จากนั้นทำการกด Next

10  User name ชื่อของ db2  Password : Password ที่จะเข้าใช้งาน  จากนั้นทำการ กด Next

11  จากนั้นกด Finish เพื่อทำการติดตั้ง DB2 รอ ประมาณ 5 นาที

12  ทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

13

14

15

16

17

18

19  Schema หมายถึง โครงสร้างข้อมูลหรือนิยาม ข้อมูล  Authorization หมายถึง การให้อำนาจ หรือ ให้ มีสิทธิการ ในการจัดการจัดการข้อมูล ใน DB2AMD

20  Schemaname คือ ชื่อของ Schema  Syscat.Schemata คือ IBM จะเก็บ View ใน Schema SYSCAT ให้เราใช้ งานได้ ทำให้พวก Code snippet, Store หรือ App ที่เราทำเป็น Helper ไว้ ยังสามารถทำงานต่อได้

21

22


ดาวน์โหลด ppt 1. ทำการโหลด URL : 01.ibm.com/software/data/db2/expre ss-c/download.html.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google