งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้ผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้ผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้ผลิต
บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้ผลิต 1. นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้ผลิต 1.1 นโยบายระดับราคา - การตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด - การตั้งราคา ณ ระดับราคาที่ต่ำกว่าตลาด การตั้งราคา ณ ระดับราคาที่สูงกว่าตลาด 1.2 นโยบายราคาเดียวกับนโยบายหลายราคา - นโยบายราคาเดียว - นโยบายหลายราคา

2 2.1 การตั้งราคาสำหรับสายผลิตภัณฑ์
2. การตั้งราคาสำหรับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 2.1 การตั้งราคาสำหรับสายผลิตภัณฑ์ - การตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างกันด้านขนาด - การตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างกันด้านคุณภาพ - การตั้งราคาสินค้าที่ใช้ร่วมกัน - การตั้งราคาเชิงระดับหรือแนวระดับราคา 2.2 การตั้งราคาสินค้าที่เลือกซื้อประกอบ 2.3 การตั้งราคาสินค้าที่เป็นผลพลอยได้ 2.4 การตั้งราคาสินค้าเป็นสองส่วน 2.5 การตั้งราคาสำหรับสินค้าขายรวมหรือขายควบ

3 3. การตั้งราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนได้
2. การตั้งราคาสำหรับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 2.6 การตั้งราคาสินค้าประกอบที่ผู้ผลิตผลิตขึ้นสำหรับใช้ กับสินค้าหลัก 3. การตั้งราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนได้ 4. การตั้งราคาสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างการผลิต 5. การตั้งราคาสินค้าตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 6. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ 6.1 การตั้งราคาสินค้าแบบ F.O.B. 6.2 การตั้งราคาส่งมอบราคาเดียว

4 6.4 การตั้งราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนส่ง
6. การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์ (ต่อ) 6.3 การตั้งราคามเขต 6.4 การตั้งราคาแบบผู้ขายรับภาระค่าขนส่ง 6.5 การตั้งราคาจากจุดฐานที่กำหนด 7. นโยบายการให้ส่วนลดและส่วนยอมให้ 7.1 นโยบายการให้ส่วนลด - ส่วนลดการค้า - ส่วนลดเงินสด - ส่วนลดตามฤดูกาล

5 7.2 นโยบายการให้ส่วนยอมให้ - ส่วนยอมให้จากการนำสินค้าเก่ามาแลก - ส่วนยอมให้สำหรับการส่งเสริมการตลาด - ส่วนยอมให้สำหรับการเป็นนายหน้า 7.3 การตั้งราคาสำหรับสินค้าใหม่ - การตั้งราคาระดับสูง - การตั้งราคาระดับต่ำหรือการตั้งราคาเพื่อเจาะตลาด 8. การตั้งราคาสำหรับสินค้าที่เสื่อมความนิยม

6 6. การตั้งราคาให้แตกต่าง 6. 1 การตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า 6
6. การตั้งราคาให้แตกต่าง 6.1 การตั้งราคาตามกลุ่มลูกค้า 6.2 การตั้งราคาตามรูปแบบผลิตภัณฑ์ 6.3 การตั้งราคาตามภาพลักษณ์ 6.4 การตั้งราคาตามสถานที่ 6.5 การตั้งราคาตามเวลา 6.6 การตั้งราคาตามคู่แข่งขัน

7


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 นโยบายและกลยุทธ์การตั้งราคาโดยผู้ผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google