งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Life is beautiful with People like you in it

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Life is beautiful with People like you in it"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Life is beautiful with People like you in it
Life is beautiful with People like you in it. ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย   จาก website ข้อคิดคำคมฯ

2 กุหลาบที่ไร้หนามในโลกนี้ มีเพียงสิ่งเดียว คือ มิตรภาพ จาก โกวเล้ง
กุหลาบที่ไร้หนามในโลกนี้ มีเพียงสิ่งเดียว คือ มิตรภาพ   จาก โกวเล้ง

3 “Do what you can, with what you have, where you are.”

4 ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่
ทำในสิ่งที่คุณสามารถจะทำได้ พร้อมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู่   จาก website ข้อคิดคำคมฯ

5 Move out man. Life is fleeting by
Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.

6 อันชีวิตคนเรา ช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย มีความหมายคงอยู่ ตลอดไป จาก Alfred A. Montapert

7 หน้าที่ของมนุษย์ คือ การช่วยเหลือบุคคลผู้ที่อ่อนแอกว่าเรา มิใช่เอาเปรียบผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า
จาก ภาษิตตะวันตก

8 Seize the day. Make your lives extraordinary
จาก website ข้อคิดคำคมฯ

9 Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

10 คนที่กล้าที่จะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่
คนที่กล้าที่จะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่ จาก website ข้อคิดคำคมฯ

11 “It is you more happy to give something than to get something.”
From Act 20:35

12 “การให้เป็นเหตุให้ มีความสุขยิ่งกว่าการรับ”
จาก กิจการ 20:35

13 “Whoever has a bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor.”
Proverb 22:9

14 “คนใจกว้างจะได้รับพระพร เพราะเขาแบ่งปันแก่ผู้ขัดสน”
“คนใจกว้างจะได้รับพระพร เพราะเขาแบ่งปันแก่ผู้ขัดสน”  สุภาษิต 22:9

15

16 “For it is in giving that we receive.”
““เพราะว่าการให้ จึงทำให้เรา ได้รับ” จาก นักบุญ Francis

17 “ ความรัก คือ การให้ ความอบอุ่น คือ การรับ”
“ ความรัก คือ การให้ ความอบอุ่น คือ การรับ” จาก website ข้อคิดคำคมฯ

18 ไม่เสียสละ..... ชัยชนะไม่เกิด
จาก website ข้อคิดคำคมฯ

19 Learn to listen. Opportunity sometimes knocks very softly.

20 จงรู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึง แบบแว่ว ๆ เท่านั้น
จงรู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึง แบบแว่ว ๆ เท่านั้น จาก website ข้อคิดคำคมฯ

21 Never use profanity. อย่าพูดคำหยาบคายเป็นอันขาด
จาก website ข้อคิดคำคมฯ

22 Don't mess with drugs, and don't associate with those who do.

23 อย่าไปยุ่งกับยาเสพย์ติด แล้วก็อย่าไปคบค้าสมาคม กับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด
จาก website ข้อคิดคำคมฯ

24 Be punctual and insist on it in others

25 จงเป็นคนตรงต่อเวลา แล้วเรียกร้องให้คนอื่น ตรงต่อเวลาด้วย
จาก website ข้อคิดคำคมฯ

26 Avoid negative people. หลีกเลี่ยงคนที่มองโลกในแง่ร้าย
จาก website ข้อคิดคำคมฯ

27 Never criticize the person who signs your paycheck
Never criticize the person who signs your paycheck. If you are unhappy with your job, resign.

28 อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุข ก็ลาออกเสีย
อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุข ก็ลาออกเสีย จาก website ข้อคิดคำคมฯ

29 Become the most positive and enthusiastic person you know.

30 จงทำตนให้เป็นคน ที่กระตือรือร้นที่สุด เท่าที่เราเคยรู้จัก
จาก website ข้อคิดคำคมฯ


ดาวน์โหลด ppt Life is beautiful with People like you in it

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google