งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Starting fire with water การทำให้เกิดไฟด้วยน้ำ Or how I nearly burnt my car down หรือ ฉันทำให้รถเกือบจะลุกไหม้ได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Starting fire with water การทำให้เกิดไฟด้วยน้ำ Or how I nearly burnt my car down หรือ ฉันทำให้รถเกือบจะลุกไหม้ได้อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Starting fire with water การทำให้เกิดไฟด้วยน้ำ Or how I nearly burnt my car down หรือ ฉันทำให้รถเกือบจะลุกไหม้ได้อย่างไร

2 It’s simple really…we do it all the time มันเป็นสิ่งธรรมดาจริงๆ พวกเราทำมันเกือบ ตลอดเวลา …and I’d encourage you to try this at home…it drives home the message quite effectively when it is demonstrated!! และฉันขอเชิญชวนให้คุณลองทำแบบนี้ที่บ้านดู การสื่อสารนี้จะ มีประสิทธิภาพอย่างมากหากมีการสาธิตให้ดูด้วย

3 Paper doesn’t burn that easily กระดาษไม่สามารถไหม้ได้อย่างง่ายดาย

4 But that doesn’t mean it won’t… แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้

5 Car upholstery was another matter altogether… ผ้าหรือหนังต่างๆ ภายในรถก็ทำให้เกิดการไหม้ได้ด้วย เช่นกัน

6 Each of these burns took less than 7 seconds! จุดไหม้ต่างๆ แต่ละจุดที่ปรากฏนี้ ใช้เวลาทำให้เกิดขึ้น ในเวลาที่น้อยกว่า 7 นาที !

7 Contributing factors ปัจจัยที่ทำให้เกิดการไหม้ Angle of sunlight การทำมุมของแสงอาทิตย์ Shape and clarity of bottle รูปทรงและความใสของขวด น้ำ Bottle full of water ขวดน้ำมีปริมาณน้ำอยู่เต็มขวด Readily inflammable material มีวัสดุที่พร้อมจะลุกติด ไฟ

8 What can you do? สิ่งที่คุณสามารถจะทำได้คืออะไร Don’t leave bottles in vehicles (or near windows in buildings) – cover them up if you have to. อย่าทิ้งขวดน้ำไว้ ในยานพาหนะ ( หรือวางไว้ใกล้กับหน้าต่างภายในตึก ) - หากมีวาง ไว้ในบริเวณดังกล่าวให้ทำการปิดคลุมให้มิดชิด Better still…use purpose-built water bottles which are not made of clear glass or plastic ใช้วัสดุที่ทำขวดน้ำดื่ม ที่ไม่ได้ ทำจากแก้วหรือพลาสติกใส Share this within the business แบ่งปันข้อมูลนี้ภายในบริษัท ของคุณ Share it with your family and friends แบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับ ครอบครัวและเพื่อนของคุณ PS – you now know another way to start a fire in a survival situation! ปล. – ตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้เกิดไฟอีกอย่าง หนึ่งคืออะไรจากสถานการณ์ที่รอดชีวิตมาได้อันนี้


ดาวน์โหลด ppt Starting fire with water การทำให้เกิดไฟด้วยน้ำ Or how I nearly burnt my car down หรือ ฉันทำให้รถเกือบจะลุกไหม้ได้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google