งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว
กิจกรรมเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว

2 กิจกรรม การประชุมวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรสังคมพัฒนา วันที่ 9 มีนาคม 2554 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ วัดสังฆวราราม เพื่อดำเนินกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัวและกิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์ สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 30 ราย

3

4 เพื่อชี้แจงกิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์
ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองพัฒนา ม.4 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง วันที่ 14 มีนาคม 2554 เพื่อชี้แจงกิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์ สมาชิกเข้าร่วม 60 ราย

5 ประชุมแกนนำกลุ่มผู้ใช้น้ำ วันที่ 18 มีนาคม 2554 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว
เพื่อเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในการปลูกพืชฤดูแล้ง มีแกนนำกลุ่มเข้าร่วม 20 คน

6 แผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2554 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล
บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 1/4/54 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.11 ต.โคกสัก 1 35 ปารีณา 4/4/54 การปรับปรุงบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.4 ต.โคกสัก 60 อัจฉรา 5/4/54 ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ 8 เกษตรอำเภอ 7/4/54 อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผล ม.6 โคกสัก 20

7 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ 8/4/54 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.6 ต.ท่ามะเดื่อ 1 20 สมปราชญ์ 11/4/54 ประชุมกลุ่มตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ 3 12/4/54 ประชุมศูนย์ฯท่ามะเดื่อ ม.1 16 18/4/54 ประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -สนง.เกษตร - ม.13 ต.โคกสัก 30 ปารีณา 19/4/54 -ประชุมศูนย์ฯ โคกสัก ม.5 อัจฉรา

8 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ 21/4/54 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.ส่งเสริมการเกษตร สนง.เกษตรอำเภอเขาชัยสน - 5 เกษตรอำเภอ 22/4/54 ประชุมศูนย์ฯ ต.นาปะขอ ม.5 ต.นาปะขอ 1 16 ชาญชัย 25/4/54 -ประชุมกลุ่มตำบล -ปรับปรุงการดำเนินงานกลุ่ม -สนง.เกษตร -ม.12 3 35 สมปราชญ์ 26/4/54 ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการผลิตไม้ผล ม.6 ต.โคกสัก 50 อัจฉรา 27/4/54 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.14 20

9 ว/ด/ป กิจกรรม สถานที่ จำนวนตำบล บุคคลเป้าหมาย(คน) ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ 28/4/54 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.6 ต.นาปะขอ 1 22 ชาญชัย ปารีณา 29/4/54 ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน สนง.เกษตรจังหวัด - 11 เกษตรจังหวัด

10 กิจกรรมเด่น (ประชาสัมพันธ์)
แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมเด่น (ประชาสัมพันธ์) ประจำเดือน เมษายน 2554

11 แผนปฏิบัติงานกิจกรรมเด่น (ประชาสัมพันธ์) เดือน เมษายน 2554
ว/ด/ป เวลา กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม สถานที่ บุคคลเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมหลัก ผู้รับผิดชอบ 4/4/54 13.00 น. วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรทุ่งรวงทองพัฒนา -การจัดบ้านเกษตรสมบูรณ์ -การปลูกพืชอินทรีย์ ม.4 ต.โคกสัก 30 คน สมาชิก อัจฉรา ปารีณา 1/4/54 วิสาหกิจชุมชน แม่บ้านเกษตรกรบ่อนางชีพัฒนา การจัดบ้านเกษตรสมบูรณ์ การปลูกพืชอินทรีย์ ม.11 35 คน สมปราชญ์

12 สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google