งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/05/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/05/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/05/51

2 American Physical Society หรือ APS เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชา ทางด้านฟิสิกส์ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ย้อนหลัง 3 ปี ถึงปัจจุบัน และให้สาระสังเขป (Abstract) ตั้งแต่ปี 1893 Introduction

3 1. Physical Review A: Atomic, Molecular & Optical Physics 2. Physical Review B: Condensed matter & Materials Physics 3. Physical Review C : Nuclear Physics 4. Physical Review D : Particles, Fields, Gravitation, Cosmology 5. Physical Review E : Statistical, Nonlinear, Soft Matter Physics 6. Physical Review Letters 7. Reviews of Modern Physics APS Journals

4 1.Browse Journals 2.Search the Journals  Simple Search  Advanced Search  Search Scitation and SPIN  CrossRef Search Search Methods

5 APS Home เข้าใช้งานฐานที่ http://publish.aps.org

6 APS Journals เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

7 Journals เลือกไล่เรียงวารสารฉบับปัจจุบันที่ Current Issue หรือ วารสารฉบับย้อนหลังที่ Earlier Issues

8 Current Issue เลือกรูปแบบการแสดงบทความ

9 Earlier Issues เลือกฉบับที่ต้องการ

10 Search : Article Lookup 1. เป็นการค้นจากข้อมูลอ้างอิง เช่น ชื่อวารสาร ปีที่ (Volume) และเลขหน้า 1 2. หรือ ค้นจากหมายเลข DOI 2

11 Search : Journal Search 1 1. พิมพ์คำค้น2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ3. คลิก GO 4. หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อสืบค้นขั้นสูง 23 4

12 1234 Search : Citation Search 1. เลือกชื่อวารสาร 2. ระบุปีที่ หรือ Volume 3. ระบุเลขหน้าเริ่มต้นของเอกสาร4. คลิก Go เพื่อทำการสืบค้น

13 5 3 1 2 4 6 7 8 Search : Advanced Search 4. พิมพ์คำค้น3. ระบุเขตข้อมูล5. ระบุคำเชื่อม 2. ระบุปีพิมพ์ที่ต้องการ 6. ระบุหัวเรื่องที่สนใจ 7. เลือกรูปแบบการแสดงผล 8. คลิก Search 1. เลือกค้นเฉพาะชื่อ หรือ วารสารทั้งหมด

14 Search Results 1 1. คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อแสดงเนื้อหา2. คลิกเพื่อแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF 3. เลือกรายการผลลัพธ์ตามลักษณะข้อมูล4. ปรับปรุงการสืบค้น 2 34

15 Article แสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF แสดงรายการอ้างอิงของบทความนี้

16 Article ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote, RefWorks

17 PDF Full Text Print, Save

18 Search All APS Journals 4. พิมพ์คำค้น 1 2 3. ระบุช่วงเวลา 5. ระบุเขตข้อมูล 2. ระบุลักษณะข้อมูล 6. ระบุคำเชื่อม7. เลือกรูปแบบการแสดงผล 9. คลิก Search 1. เลือกค้นเฉพาะชื่อหรือวารสารทั้งหมด 3 45 6 7 8 9 8. ระบุเดือน ปี หรือ ฉบับที่ต้องการ

19 Search Scitation and SPIN

20

21 CrossRef Search พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Search

22 CrossRef Search เลือกรายการที่ต้องการ

23


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22/05/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google