งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nature Publishing Group By : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nature Publishing Group By : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nature Publishing Group By : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49

2 Introduction Nature Publishing Group เป็นของ Macmillan Publishers Ltd., โดยรวบรวม Nature, Nature Research Journals, Nature Reviews, NPG Academic Journals และ NPG Reference ซึ่งเป็นแหล่งของ Basic Biological และ Physical Sciences ให้ สารสนเทศครอบคลุมทางด้าน วิทยาศาสตร์ และการแพทย์

3 Search Methods 1.Browse Publication 2.Search  Quick Search  Advanced Search  CrossRef Search

4 Browse Publication เลือกการไล่เรียงแบบ 1. Publication A-Z Index 2. Browse by Subject

5 Browse Publication A-Z Index คลิกเลือกวารสารเล่มที่ต้องการ

6 Browse by Subject คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ

7 คลิก Current issue เพื่อแสดงหน้าสารบัญวารสาร หรือ คลิก Archive เพื่อแสดงวารสารฉบับย้อนหลัง Browse Journals

8 คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ Table of Contents

9 Archive คลิกเลือกเล่มที่ต้องการ

10 Quick Search 1 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. คลิกปุ่ม go 2 3 3. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search

11 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. เลือกลักษณะการสืบค้น 3. เลือกสืบค้นจากวารสารทั้งหมด หรือเฉพาะเล่มที่ต้องการ 4. เลือกรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์ 5. ระบุจำนวนผลลัพธ์ต่อหนึ่งหน้าจอ 12 4 3 5 6 6. คลิก Search Advanced Search

12 7. ใส่คำค้นเพิ่มเติมในเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 8. ระบุประเภทของบทความ9. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ 10. สืบค้นจากเลข DOI เช่น 10.1038/sj.cgt.7700857 7 8 9 10 Advanced Search

13 คลิกแสดงสาระสังเขป เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML หรือ PDF Search Results

14 Full Text - HTML เลือก Save, Email, Export Citation

15 Full Text - PDF Save, Print

16 CrossRef Search 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. คลิก Search 12

17 CrossRef Search

18 Nature Publishing Group


ดาวน์โหลด ppt Nature Publishing Group By : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google