งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วิเคราะห์แบบรูปที่กำหนดให้ และเขียนความสัมพันธ์จาก แบบรูปนั้นโดยใช้ตัวแปรได้

3 n ตัวที่ 1 2 3 4 n 1 2 3 4 2 4 6 8 2 n 1 2 2 × 1 2 4 2 × 2 3 6 2 × 3 4 8 2 × 4

4 n ตัวที่ 1 2 3 4 5 7 n 1 3 2 -1 2 4 6 2 n -2 2 16 n 1 4 9 ×2 -1 1 1 1 1 1 ×2 -2 ×1 1 1 1 2×2 -1 2 3 2×2 -2 2×2 2 2 2 4 3 5 3×2 -1 3 3×2 -2 3×3 4 3 9

5 1. 5 + 4 1 1 × 4 2. 9 + 4 1 + 4 2 × 4 3. 13 + 4 1 + 4 3 × 4 4. + (4×4) 1 n. + (n×4) 1 5. + (5×4) 1 10. + (10×4) 1 5 ,9 ,13 ,17 ,21 , … , + (n×4) 1

6 การบ้าน หน้า 146 ข้อ 1,2 การบ้านเพิ่มเติม ให้เขียนแบบรูป 5 แบบ

7 ลำดับที่ ข้อ 1 2 3 4 5 n 10 15 20 25 7 14 21 28 35 8 16 32 9 11

8 น้อย 1 2 3 4 5 n มาก 6 7 8 4. ถ้าผลบวกน้อยและมากเท่ากับ 125 125 - 3 = 122 122 2 = 61 64 ÷


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google