งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาร เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาร เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาร เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. หาผลหาร เศษส่วนได้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2. อธิบายผลที่เกิดจากการหาร เศษส่วนได้อย่างมีเหตุผล

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 3 2 = จาก = × × 4 5 1 3 2 5 4 3 2 5 4 4 5 = 3 2 × 4 5 ÷ 5 4

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ข้อตก ลง a b a b =÷ c d × d c

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เช่น = ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้ 2 7 7 2 =× 2 1 2 1 ÷ 1 4 = ÷ 9 4 2 (4× 2)+ 1 = 3 4 4 3 × 3 7 1 7 เป็นเศษเกินก่อน

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา = 1 วิธีทำ ÷ 7 1212 3 4 = ÷ 7 1212 3 4 × 7 1212 4 3 7×17×1 3 × 3 7 9 3 = คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา 1 = วิธีทำ ÷ 5 8 2525 12 - × 5 8 1212 25 1×31×3 2 × 5 3 10 (- ) -= 5 2 3 คำตอบเป็น เศษส่วนอย่างต่ำ

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา 1 = วิธีทำ ÷ 3 1010 6 5 × 3 1010 5 6 1×11×1 2 ×2 1 4 - - (- ) = 2 คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 2 1

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา == วิธีทำ ÷ 5 7 × - × 7 5 3 1 7 5 2121 5 3 3 (- ) คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหารเศษส่วนเมื่อจัดเป็น รูปการคูณตาม ข้อตกลงแล้ว ดำเนินการ เหมือนการคูณ สรุ ป

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.6 ข หน้า 69 ข้อ 1 ถึง ข้อ 3


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหาร เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google