งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การหารทศนิยม สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำความรู้เกี่ยวกับทศนิยม ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้

3 แก้วได้ค่าขนมเดือนละ 450 บาท
หน้า 26 ข้อ5 แก้วได้ค่าขนมเดือนละ 450 บาท แก้วเป็นเด็กดีขยันเรียน เดือนถัดได้เพิ่มไปเป็นเท่าครึ่ง เดือนถัดไปได้รับเงินค่าขนมเท่าไร

4 ค่าขนมเดือนเก่า แนวคิด เดือนถัดไปเพิ่ม เป็น 1.5 เท่าของเดือนเก่า 1.5 คูณด้วยค่าขนมเดือนเก่า

5 ค่าขนมเดือนละ 450 บาท วิธีทำ เดือนถัดได้เพิ่มไปเป็นเท่าครึ่ง เดือนถัดไปได้รับเงินค่าขนม 450 × 1.5 = บาท 5 .0 15 × 5 = 75 15 × 4 = 60

6 หน้า 26,27 ข้อ 6 ถึง 9 การหาแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา 1. หาสิ่งที่โจทย์กำหนด
2. หาว่าโจทย์ถามอะไร 3. ที่กำหนดจะดำเนินการ อย่างไร ได้สิ่งที่โจทย์ถาม หน้า 26,27 ข้อ 6 ถึง 9


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google