งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหาร วันที่ 2 เมษายน 2555. ยังไม่ได้ลงทะเบียน 935 สายทาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน 11,295.2 กม. ลงทะเบียนแล้ว 2,336 สายทางลงทะเบียนแล้ว 36,620.8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหาร วันที่ 2 เมษายน 2555. ยังไม่ได้ลงทะเบียน 935 สายทาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน 11,295.2 กม. ลงทะเบียนแล้ว 2,336 สายทางลงทะเบียนแล้ว 36,620.8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหาร วันที่ 2 เมษายน 2555

2

3 ยังไม่ได้ลงทะเบียน 935 สายทาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน 11,295.2 กม. ลงทะเบียนแล้ว 2,336 สายทางลงทะเบียนแล้ว 36,620.8 กม. ระยะทางโครงข่ายทั้งหมด 47,916 กม. หรือ 3,271 สายทาง

4 ลำดับ หน่วย ดำเนินการ โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้ว จำนวน สายทาง ระยะทาง (กม.) จำนวน สายทาง ร้อยละ ระยะทาง (กม.) ร้อยละ 1 สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) 1571,765.611126801,504.73185 2 สทช.ที่ 2 (สระบุรี) 2282,460.437100441,157.09447 3 สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) 1792,316.46175421,003.80143 4 สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) 2162,496.832133621,772.25671 5 สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) 2394,369.306226954,175.42396 6 สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) 1783,544.065151853,021.26685

5 ลำดับ หน่วย ดำเนินการ โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้ว จำนวน สายทาง ระยะทาง (กม.) จำนวน สายทาง ร้อยละ ระยะทาง (กม.) ร้อยละ 7 สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) 2253,824.685146652,751.27472 8 สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) 1962,999.141183932,911.12497 9 สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) 1531,923.743123801,636.26585 10 สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) 1743,059.59185491,720.18756 11 สทช.ที่ 11 (สุ ราษฎร์ธานี) 1652,316.373139842,113.72091 12 สทช.ที่ 12 (สงขลา) 1902,467.142106561,533.65562

6 ลำดับ หน่วย ดำเนินการ โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้ว จำนวน สายทาง ระยะทาง (กม.) จำนวน สายทาง ร้อยละ ระยะทาง (กม.) ร้อยละ 13 สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) 1592,350.951129811,899.55581 14 สทช.ที่ 14 (สุพรรณบุรี) 2102,849.601153732,321.51281 15 สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) 1372,516.87696701,871.65774 16 สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) 2083,611.814148712,494.25869 17 สทช.ที่ 17 (เชียงราย) 991,403.82382831227.21887 18 สทช.ที่ 18 (กระบี่) 1581,639.573135851,505.80492

7 ถนนในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล เกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง เรียกค่าเสียหายได้ 1,479,020 บาท อาทิเช่น เสาไฟฟ้าแสงสว่างและเสาสัญญาณไฟ จราจร, เกาะกลาง, Guard Rail, Barrier, ป้าย บอกทาง, ป้ายแนะนำ, และต้นไม้ เป็นต้น หากถูกเรียกร้องค่าเสียหายไม่สามารถจ่ายเป็น เงิน สามารถผ่อนผันให้ซ่อมแซมคืนสู่สภาพเดิม ได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

8


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหาร วันที่ 2 เมษายน 2555. ยังไม่ได้ลงทะเบียน 935 สายทาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน 11,295.2 กม. ลงทะเบียนแล้ว 2,336 สายทางลงทะเบียนแล้ว 36,620.8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google