งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา ประเทศไทย (ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา ประเทศไทย (ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา ประเทศไทย (ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552)
สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา ประเทศไทย (ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

2 สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา
1มกราคม – 25 พฤษภาคม 2552 26 จังหวัด จำนวน 22,217 ราย ไม่มีเสียชีวิต จังหวัดใหม่ที่มีรายงานผู้ป่วยในสัปดาห์นี้ มี 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี 1 ราย นครปฐม 1 ราย ปทุมธานี 4 ราย ไม่มีรายงาน 1 – 10 ราย 11 – 100 ราย 101 – 1000 ราย > 1000 ราย

3 สงขลา ปทุมธานี จังหวัด รวม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
9078 1666 1350 878 3466 1718 นราธิวาส 6997 2635 2654 999 230 479 ปัตตานี 2939 874 1213 467 293 92 ยะลา 2084 174 353 378 722 457 ตรัง 681 3 156 519 พัทลุง 163 2 5 25 131 สตูล 125 43 82 ภูเก็ต 54 1 4 49 ชุมพร 37 35 นครศรีธรรมราช 23 7 12 อำนาจเจริญ 10 6 กระบี่ ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระบุรี นนทบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มุกดาหาร พะเยา เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี นครปฐม พังงา สุราษฎร์ธานี 22217 5355 5583 2740 4951 3588

4

5 ทำเป็น 2 กร๊าฟ ตัวเลขไม่เท่ากันดีกว่า จะได้เห็น situation ทั้งหมด

6 อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยรายสุดท้ายใน ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
จังหวัดสงขลา: อำเภอเมือง จะนะ สะเดา สะบ้าย้อย หาดใหญ่ เทพา นาทวี คลองหอยโข่ง บางกล่ำ นาหม่อม ควนเนียง รัตภูมิ - จังหวัดนราธิวาส: อำเภอเมือง สุคิริน รือเสาะ ศรีนคร สุไหงปาดี ยี่งอ บาเจาะ ระแงะ สุไหงโกลก - จังหวัดภูเก็ต: อำเภอเมือง ถลาง กะทู้ - จังหวัดนครศรีธรรมราช : อำเภอเมือง จุฬาภรณ์ ปากพนัง ลานสกา - จังหวัดตรัง : อำเภอเมือง ย่านตาขาว ปะเหลียน กันตัง ห้วยยอด วังวิเศษ นาโยง สิเกา จังหวัดสตูล อำเภอควนกาหลง เมือง ทุ่งหว้า ละงู จังหวัดยะลา อำเภอเมือง เบตง กรงปินัง รามัน กาบัง บันนังสตา ธารโต จังหวัดปทุมธานี :อำเภอลาดหลุมแก้ว ลำลูกกา ธัญบุรี คลองหลวง อำเภอ ละ 1 ราย จังหวัดพัทลุง : อำเภอเมือง ศรีบรรพต เขาชัยสน กิ่งศรีนครินทร์ ควนขนุน ป่าพะยอม จังหวัดชุมพร: อำเภอเมือง ละแม หลังสวน พะโต๊ะ สวี อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้ายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้ายในช่วงมากกว่า 2 แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา อำเภอที่มีวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายสุดท้ายเกิน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา อำเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้ชิคุนกุนยา ประเทศไทย (ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2552)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google