งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการและแนวทางการดำเนินงานของ ระบบ provis ในปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการและแนวทางการดำเนินงานของ ระบบ provis ในปีงบประมาณ 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการและแนวทางการดำเนินงานของ ระบบ provis ในปีงบประมาณ 2555
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 เนื้อหาการนำเสนอ สิ่งที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน
2 สิ่งที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช. การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis ระบบการตัดข้อมูลสำหรับการแก้ไข ระบบประมวลผลรายงาน (JasperServer) เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2555

3 การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช.
2 จัดอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช. ให้แก่ผู้ดูแลระบบ ของแต่ละจังหวัด เข้ารับการอบรมด้วยตนเองที่ ศทศ. สป. เข้ารับการอบรมผ่าน Web Conferrence (ครั้งสุดท้ายวันที่ 15 ก.ย. 2554) จังหวัดจะต้องส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งข้อมูลผ่าน FTP ก่อนเข้ารับการอบรม จังหวัดที่ดำเนินการส่งข้อมูล OP/PP ผ่านทางเว็บไซต์สปสช. ด้วยตนเองแล้ว จำนวน 61 จังหวัด จังหวัดที่จองคิวเข้ารับการอบรมการส่งข้อมูล OP/PP ผ่านทางเว็บไซต์สปสช. จำนวน 4 จังหวัด

4 การอบรมการจัดส่งข้อมูล OP/PP ผ่านหน้าเว็บสปสช. (ต่อ)
2 ลำดับ จังหวัด 1 เชียงใหม่ 2 นครราชสีมา 3 นครศรีธรรมราช 4 ปทุมธานี 5 ร้อยเอ็ด 6 สกลนคร 7 สมุทรปราการ 8 สมุทรสาคร 9 หนองคาย 10 อุดรธานี จังหวัดที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่ จะเข้ารับการอบรม จำนวน 10 จังหวัด

5 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis
2 ปัจจุบันเว็บ provis เวอร์ชันล่าสุดคือ มีส่วนแสดงผลรายงานการนำเข้าข้อมูล และรายงานผลของการตัดข้อมูล

6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis (ต่อ)
2 ผู้ดูแลระบบของสสจ.สามารถดาวน์โหลดไฟล์ OP/PP ที่เกิดจากการตัด ข้อมูล ได้ผ่านหน้าเว็บ provis

7 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บ provis (ต่อ)
3 ตัวอย่างหน้าเว็บ provis เวอร์ชันล่าสุด

8 ระบบการตัดข้อมูลสำหรับการแก้ไข
3 เว็บ provis มีช่องทางสำหรับให้สอ.ส่งข้อมูลสำหรับการแก้ไข

9 ระบบการตัดข้อมูลสำหรับการแก้ไข (ต่อ)
3 ผู้ดูแลระบบของสสจ.ดำเนินการตัดส่งข้อมูลสำหรับการแก้ไขดังกล่าว ผ่านโปรแกรมตัดข้อมูลโดยเฉพาะ ข้อมูลสำหรับการแก้ไขจะถูกจัดเก็บแยกออกจากข้อมูลโดยปกติ เพื่อ ความถูกต้องและแม่นยำของการดำเนินการ

10 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer
3 พัฒนาและติดตั้งระบบประมวลผลรายงาน JasperServer เวอร์ชันล่าสุด จังหวัดที่ได้รับการติดตั้ง JasperServer สมบูรณ์แล้วจำนวน 14 จังหวัด NOTE: การติดตั้งระบบสมบูรณ์นั้นรวมถึงการประมวลผลข้อมูลด้วย ลำดับ จังหวัด 1 ฉะเชิงเทรา 2 หนองบัวลำภู 3 เชียงใหม่ 4 อุตรดิตถ์ 5 เชียงราย 6 แม่ฮ่องสอน 7 อุทัยธานี ลำดับ จังหวัด 8 พิจิตร 9 เพชรบุรี 10 กระบี่ 11 พังงา 12 ชุมพร 13 สตูล 14 ตรัง

11 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer (ต่อ)
3 ตัวอย่างระบบ JasperServer ของจังหวัดเชียงใหม่

12 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer (ต่อ)
3 ตัวอย่างรายงานในระบบ JasperServer

13 ระบบประมวลผลรายงาน JasperServer (ต่อ)
3 ตัวอย่างรายงาน OLAP

14 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ
2 การปรับปรุงระบบ provis ให้รองรับกับ 21 แฟ้มในปีงบประมาณ 2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เริ่มใช้งานโปรแกรมนำเข้าข้อมูล และระบบเว็บ provis ที่รองรับกับ 21 แฟ้ม วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เริ่มใช้งานโปรแกรมตัดข้อมูลที่สอดคล้องกับรูปแบบ การส่งข้อมูลที่สปสช.กำหนด (เพิ่มฟิลด์ SERV_PER ในแฟ้ม PROCED) ขอความร่วมมือให้หยุดการดำเนินการกับระบบในช่วงวันที่ 1 ถึง 7 ตุลาคม เพื่อทีม provis ได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้เรียบร้อยสมบูรณ์ การนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้มสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลได้เป็นราย หน่วยงาน ในแต่ละไฟล์ zip ที่ตัดออกมา

15 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ (ต่อ)
2 สำหรับข้อมูล MCH และ PP จะรอจนกว่าได้ข้อมูล datecare2 เพื่อให้ได้ 2.0 point ตามเกณฑ์ปี 2555 โดยจะรออยู่ 45 วัน หากครบ 45 วัน (แต่ไม่เกิน งวดข้อมูล 60 วัน) จะส่งข้อมูลเฉพาะที่มี datecare1 ซึ่งจะได้ 1.0 point ตาม เกณฑ์ปี 2555 เช่นกัน ระบบ PROVIS ตั้งแต่ 1 ต.ค จะตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น รายไฟล์ ZIP และรายเดือนตาม date_serv ซึ่งอ้างอิงกระบวนการตรวจของสปสช. ปี เพื่อให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับ สสอ. หรือ รพ. ได้ตรวจสอบหน่วย บริการในเขตได้ก่อนสิ้นงวดข้อมูล PROVIS จะมีฟิลด์ (FLAGSTATUS) อยู่ท้ายสุดของแต่ละเรคคอร์ด ในทุก แฟ้ม เพื่อบ่งบอกว่าเป็นข้อมูลใหม่, ปรับปรุง/แก้ไข หรือลบ

16 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ (ต่อ)
2 การตัดข้อมูลยังคงจัดเตรียมข้อมูลที่ยังไม่เคยถูกส่งไปสปสช. ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือนก่อนหน้า…นับไป 3 เดือน เช่น ข้อมูล 1-31 ตค จะต้องส่งภายในวันที่ (อ้างอิงวันที่ตาม date_serv) ถ้าต้องการตัดข้อมูลที่คงค้างส่ง (เวลาก่อนหน้าวันที่ 1 เดือนที่แล้ว) ผู้ดูแล ระบบของสสจ.จะต้องดำเนินการสั่งโปรแกรมด้วยตนเองโดยระบุพารามิเตอร์ ตามที่กำหนด ซึ่งวิธีการสั่งการสามารถเรียนรู้ได้จากการเข้ารับการอบรม แฟลกสำหรับการกำหนดว่าข้อมูลนั้นยังไม่ได้ถูกส่งไปยังสปสช.คือ 1 แฟลกสำหรับการกำหนดว่าข้อมูลนั้นถูกส่งไปยังสปสช.แล้วคือ 4 เท่านั้น

17 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ (ต่อ)
2 ปรับปรุงให้ระบบตัดข้อมูลสำหรับการแก้ไขมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโปรแกรมตัดข้อมูลให้สามารถสั่งการผ่านหน้าเว็บได้

18 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ (ต่อ)
2 พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลระบบของสสจ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การพัฒนารายงานสำหรับระบบ JasperServer เพื่อให้สสจ. สามารถผลิตรายงานที่ตรงกับความต้องการได้ ด้วยตนเอง จัดอบรมในหัวข้ออื่นๆตามที่สสจ.แจ้งความประสงค์

19 เป้าหมายและแผนการที่จะดำเนินการ (ต่อ)
2 การพัฒนาและปรับปรุง JasperServer สสจ. ดำเนินการติดตั้ง JasperServer สำหรับจังหวัดที่ยังคงเหลือ ออกแบบและพัฒนารายงานเพิ่มเติม เพื่อให้รองรับความต้องการที่ หลากหลาย

20 Demo


ดาวน์โหลด ppt แผนการและแนวทางการดำเนินงานของ ระบบ provis ในปีงบประมาณ 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google