งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ จังหวัด นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ จังหวัด นครศรีธรรมราช

2 แหล่งข้อมูล สธ.: ITEMS IS 43 แฟ้ม Refer ตร.: POLIS RST บ. กลาง ปภ. 2

3 ขนาดของปัญหา 3

4 4 ผู้บาดเจ็บ

5 5 ผู้เสียชีวิต

6 แนวโน้มของปัญหา 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์

13 มาตรการ 5 E Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย Engineering วิศวกรรมจราจร Education การให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ Emergency Medical Service (EMS) การแพทย์ฉุกเฉิน Evaluation การติดตามประเมินผล 13

14 มาตรการ 5 E Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย / หมวกนิรภัย - อำเภอนำร่องอำเภอความ ปลอดภัยทางถนน 8 อำเภอ - อำเภอนำร่องหมวกนิรภัย 12 อำเภอ จุดเด่น บูรณาการภาคีถึงระดับชุมชน และท้องถิ่น ปัญหา เหตุการณ์มักจะเกิดในชุมชนที่ชาวบ้าน แก้ตัวได้ว่า “ ใกล้แค่นี้ ” 14

15 - ความเร็ว มีการระดมความคิด วิเคราะห์จุดอ่อนจุด แข็ง * เหมือนยังติดอยู่ในกับดักการขาด เครื่องมือ * - ด่าน / ด่านเคลื่อนที่ / ด่านบูรณาการ * ยังไม่เกิดด่านชุมชนที่แท้จริง * - สุรา มีโซน ปลอดเหล้า เครือข่ายงด เหล้าที่เข้มแข็ง * เหตุการณ์เกิดในพื้นที่ชุมชน ระดับหมู่บ้าน * 15

16 Engineering วิศวกรรมจราจร / สอบสวนอุบัติเหตุ / เปิด ไฟวาบโดยมูลนิธิ * ปัญหา ถนนที่ซ่อมไม่เสร็จ แม้จะ หยุดซ่อมก็ไม่ปลอดภัย * Education การให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ / สื่อ ข้อเด่น เพื่อบ้านเพื่อเมือง ลงชุมชนในพื้นที่นำร่อง, รวมทั้งสื่อในท้องที่ทั้งหมด Emergency Medical Service (EMS) การแพทย์ ฉุกเฉิน / พร้อม Evaluation การติดตามประเมินผล - บูรณาการ ข้อมูลเทศกาลที่ ปภ. ผู้ว่าเป็นประธาน / รับมอบหมายประเมินผล / ปรับเปลี่ยนแถลงข่าวทุกวัน - ข้อมูล 3 ฐาน Center ที่ สสจ. - ถอดบทเรียน หลังเหตุการณ์ 16

17 แผนปฏิบัติการ Action Plan Who? ใคร ทีม What? ทำอะไร When? เมื่อไหร่ เป้าหมาย : ตัวชี้วัด ประเมินผล : Milestone หลักกิโล 17

18 Enforcement 18

19 Engineering 19

20 Education 20

21 Emergency Medical Service (EMS) 21

22 Evaluation 22


ดาวน์โหลด ppt มาตรการป้องกันควบคุม การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์ จังหวัด นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google