งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DIAGNOSING NETWORK PROBLEMS. จัดทำโดย นาย ภานุสรณ์ สวัสดิ์ เลขที่ 19 นาย วงศกร แก้วแดง เลขที่ 22 การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DIAGNOSING NETWORK PROBLEMS. จัดทำโดย นาย ภานุสรณ์ สวัสดิ์ เลขที่ 19 นาย วงศกร แก้วแดง เลขที่ 22 การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DIAGNOSING NETWORK PROBLEMS. จัดทำโดย นาย ภานุสรณ์ สวัสดิ์ เลขที่ 19 นาย วงศกร แก้วแดง เลขที่ 22 การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

2 เครือข่ายเป็นระบบที่ซับซ้อน เครือข่ายใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน การวิเคราะห์หาสาเหตุของ ปัญหาเครือข่ายจึงอาจเป็นงานที่ยาก ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่สามารถ เข้าถึงเว็บไซต์ จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด แต่ข้อความนั้น อาจไม่เกิดประโยชน์เท่าใด เนื่องจากไม่ช่วยระบุถึงปัญหาอย่าง ชัดเจน ปัญหาอาจเกิดจากการขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้มากมาย กับคอมพิวเตอร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์ กับเว็บเซิร์ฟเวอร์

3 วัตถุประสงค์  เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อมีปัญหา เครือข่ายเกิดขึ้นใน Windows 7. ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย จะช่วย วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ตัวอย่าง เช่น เมื่อเห็นข้อความแสดง ข้อผิดพลาดบางอย่าง เช่น “ ไม่สามารถแสดงเพจนี้ได้ ” หรือ “ เซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน ” สามารถเลือกใช้ ' ตัวแก้ไขปัญหา เครือข่าย ' เพื่อระบุถึงปัญหา เมื่อต้องการเปิด ' ตัวแก้ไขปัญหา เครือข่าย ' จากข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย ให้คลิก วินิจฉัย หรือ แก้ไขปัญหา

4 ขั้นตอนการวินิฉัย  คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย ( หรือ ) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ ของแถบงาน แล้วคลิก Troubleshoot problems

5  คลิกปุ่ม เริ่ม  คลิก Control Panel จากนั้นให้พิมพ์คำว่า troubleshooter ในกล่องค้นหา  คลิก Troubleshooting  คลิก Network and Internet แล้วคลิกชนิดของปัญหาที่คุณประสบอยู่

6  คลิกปุ่ม เริ่ม  คลิก Control Panel จากนั้นให้พิมพ์คำว่า network ในกล่องค้นหา ใน รายการผลลัพธ์  คลิก Network and Sharing Center  คลิก Troubleshoot problems

7  คลิกปุ่ม เริ่ม  คลิก Control Panel จากนั้นให้พิมพ์ adapter ในกล่องค้นหา ภายใต้ Network and Sharing Center  คลิก View network connections  คลิกขวาที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย แล้วคลิก Diagnose


ดาวน์โหลด ppt DIAGNOSING NETWORK PROBLEMS. จัดทำโดย นาย ภานุสรณ์ สวัสดิ์ เลขที่ 19 นาย วงศกร แก้วแดง เลขที่ 22 การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google