งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2 ระบบเครือค่ายคอมพิวเตอร์
แบ่งได้3ประเภทคือ 1.ระบบเครือข่ายภายใน(LAN) 2.ระบบเครือข่ายในเขตเมือง(MAN) 3.ระบบเครือข่ายระยะไกล(WAN)

3 ระบบเครือข่ายภายใน(LAN) Local Area Network
เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็ก ในพื้นที่ไม่ใหญ่มากนักเช่น ภายในห้องหรือภายในตัวอาคาร จุดประสงค์ของการเชื่อมต่อคือ แบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่น พรินเตอร์ สแกนเนอร์ทั้งข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

4 ระบบเครือข่ายในเขตเมือง(MAN) Metropolitan Area Network
เป็นการเชื่อมต่อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า LAN เป็นเครือข่ายในเขตเมืองครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอเดียวกันหรือจังหวัดเดียวกันเช่น การเชื่อมต่อระบบระหว่างองค์กรกับองค์กร(ระบบธนาคาร)

5 ระบบเครือข่ายระยะไกล(WAN) Wide Area Network
เป็นเครือข่ายบริเวณกว้าง ซึ่งอาจมีขอบเขตการเชื่อมต่อที่กว้างไกลขึ้นจาก LAN และ MAN ซึ่งเมื่อเชื่อมต่อแล้วจะก่อให้เกิดเป็นระบบเครือข่ายในระดับจังหวัด ประเทศหรือข้ามทวีปก็ได้

6 จัดทำโดย นางสาววิมลรัตน์ จงสู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี6/1 เลขที่ 15
นางสาววิมลรัตน์ จงสู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี6/1 เลขที่ 15 โรงเรียนกระสังพิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google