งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

第二课 他今年十六岁 教师:王瑜琴 年级: M2. 我 1997 年出生,今年 15 岁。 年 : year ( ปี ) 1945 年 1950 年 1999 年 2001 年 岁 : year-old( อายุ ) 67 岁 62 岁 13 岁 11 岁.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "第二课 他今年十六岁 教师:王瑜琴 年级: M2. 我 1997 年出生,今年 15 岁。 年 : year ( ปี ) 1945 年 1950 年 1999 年 2001 年 岁 : year-old( อายุ ) 67 岁 62 岁 13 岁 11 岁."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 第二课 他今年十六岁 教师:王瑜琴 年级: M2

2 我 1997 年出生,今年 15 岁。 年 : year ( ปี ) 1945 年 1950 年 1999 年 2001 年 岁 : year-old( อายุ ) 67 岁 62 岁 13 岁 11 岁

3 去年 今年 明年 昨天 今天 明天

4 Process of learning: 研究生 大学生 高中生 (M4~6) 初中生 (M1~3) 小学生 (B1~6)

5 Process of learning: 研究生 大学生 高中生 (M4~6) 初中生 (M1~3) 小学生 (B1~6) 初一 (M1) ; 初二 (M2) ; 初三 (M3) 。 高一 (M4); 高二 (M5); 高三 (M6). 大一;大二; 大三;大四。 研一;研二;研三

6 Dialogue 1 A :你今年多大?ปีนี้คุณอายุเท่าไร B :我今年十二岁。ปีนี้ฉันอายุ 12 A :你是小学生吗?คุณเป็นนักเรียน ประถมไหม B :不是,我是初中生,初一。 ไม่ใช่ ฉันเป็นนักเรียน มต้น ม 1

7 Dialogue 2 A :你是高中生吗?คุณเป็นนักเรียน มปลาย ไหม B :对,我是高中生, 今年上高一。 ใช่ ฉันเป็นนักเรียน ปีนี้เรียน ม 4 A :你今年多大?ปีนี้คุณอายุเท่าไร B :我今年十五岁。ปีนี้ฉันอายุ 15

8 Dialogue 3 A :你哥哥今年多大? พี่ชายคุณปีนี้อายุ เท่าไร B :他今年十六岁。ปีนี้เขาอายุ 16 A :他是高中生,对吗?เขาเป็นนักเรียน มปลาย ใช่ไหม B :不,他是大学生,今年上大一。 ไม่ เขาเป็นนักศึกษา ปีนี้ เรียน ปีหนึ่ง A :他真聪明!เขาฉลาดจริง

9 Paragraph 我有一只乌龟、一只狗。 我的乌龟叫聪聪,它 1929 年出生,今年 80 岁。 我的狗叫美美, 2001 年出生,今年 8 岁。

10 Sentence Pattern 1 我 外公 今年 外婆 王老师 十三岁。 八十岁。 六十七岁。 二十六岁。

11 Sentence Pattern 2 我 他 有 老师 妈妈 一 个 哥哥。 两 只 狗。 三 个 书包。 两 个 同学。 ลักษณะนาม

12

13 the change of the third tone 1 √ +√ → / +√ (3+3 →2 +3) When one third tone meets another third tone, the first becomes second tone.

14 the change of the third tone 2 √+√ +√ →√+ / +√ (3+3+3 →3+2+3) When three third tones meet together, the second third tone becomes second tone, while other remain same.

15 好 很好 我很好 Hǎo Hén Hǎo Wǒ Hén Hǎo Hǎo Hěn Hǎo Wǒ Hěn Hǎo

16 谢谢观赏 WPS Office Make Presentation much more fun @WPS 官方微博 @kingsoftwps


ดาวน์โหลด ppt 第二课 他今年十六岁 教师:王瑜琴 年级: M2. 我 1997 年出生,今年 15 岁。 年 : year ( ปี ) 1945 年 1950 年 1999 年 2001 年 岁 : year-old( อายุ ) 67 岁 62 岁 13 岁 11 岁.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google