งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Writing Test (สอบเขียน) Write the second sentence to have the same meaning as the first. เขียนประโยคที่ 2 ให้มีความหมาย เหมือนกับประโยคแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Writing Test (สอบเขียน) Write the second sentence to have the same meaning as the first. เขียนประโยคที่ 2 ให้มีความหมาย เหมือนกับประโยคแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Writing Test (สอบเขียน) Write the second sentence to have the same meaning as the first. เขียนประโยคที่ 2 ให้มีความหมาย เหมือนกับประโยคแรก

2 1.I see ten menus on the table. = ____________________________ 2.My friend has a huge TV in her room. = ____________________________ 3.I put twenty balloons in her bedroom. = ____________________________ 4.The guests put many presents under the tree. = ____________________________ 5.A buffet is in the other room. = ____________________________

3 Write Five sentences about the picture below.


ดาวน์โหลด ppt Writing Test (สอบเขียน) Write the second sentence to have the same meaning as the first. เขียนประโยคที่ 2 ให้มีความหมาย เหมือนกับประโยคแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google