งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์คะแนนสอบ ข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา 20-21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์คะแนนสอบ ข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา 20-21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์คะแนนสอบ ข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา 20-21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่ เขต 1

2 การกรอกข้อมูลลงไฟล์ กรอกข้อมูล ข้อสอบแบบ เลือกตอบ กรอก ตัวเลือกที่ นักเรียนตอบ

3 การกรอกข้อมูลลงไฟล์ กรอกข้อมูล ข้อสอบแบบ เชิงซ้อน จริง / ใช่ / ถูก / เป็น กรอก A ไม่จริง / ไม่ใช่ / ไม่ถูก / ไม่เป็น กรอก B

4 การกรอกข้อมูลลงไฟล์ กรอกข้อมูล ข้อสอบแบบตอบ สั้น / ยาว คะแนน 3 คะแนน กรอก A คะแนน 2 คะแนน กรอก B คะแนน 1 คะแนน กรอก C คะแนน 0 คะแนน กรอก D

5 การกรอกข้อมูลลงไฟล์ กรอกข้อมูล ข้อสอบแบบตอบ สั้น / ยาว คะแนน 2 คะแนน กรอก A คะแนน 1 คะแนน กรอก B คะแนน 0 คะแนน กรอก C

6 การกรอกข้อมูลลงไฟล์ กรอกข้อมูล ข้อสอบแบบตอบสั้น / ยาว คะแนน 2 คะแนน กรอก A คะแนน 0 คะแนน กรอก B

7 การกรอกข้อมูลลงไฟล์ กรอกข้อมูล ข้อสอบแบบ ตอบสั้น คะแนน 1 คะแนน กรอก A คะแนน 0 คะแนน กรอก B

8 การกรอกข้อมูลลงไฟล์ กรอกข้อมูล ข้อสอบแบบ ตอบยาว คะแนน 10 คะแนน กรอก A คะแนน 9 คะแนน กรอก B คะแนน 8 คะแนน กรอก C คะแนน 7 คะแนน กรอก D คะแนน 6 คะแนน กรอก E

9 การกรอกข้อมูลลงไฟล์ กรอกข้อมูล ข้อสอบแบบ ตอบยาว คะแนน 5 คะแนน กรอก F คะแนน 4 คะแนน กรอก G คะแนน 3 คะแนน กรอก H คะแนน 2 คะแนน กรอก I คะแนน 1 คะแนน กรอก J คะแนน 0 คะแนน กรอก K


ดาวน์โหลด ppt อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์คะแนนสอบ ข้อสอบกลาง ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา 20-21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google