งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to make a sandwich.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to make a sandwich."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to make a sandwich

2 Hi, Mook. How are you?

3 Hi, ไอติม. I’m happy. How are you?

4 I’m hungry. I haven’t had breakfast yet

5 Let’s go.

6 Ingredients 1. bread 2. lettuce 3. mayonnaise and ham

7 How to make a sandwich

8 first Cut a piece of bread into two pieces.

9 second spread some mayonnaise on one bread

10 Third put some ham and lettuce on the bread

11 fourth put another piece of bread on the top

12 finally enjoy eating.

13 How does it taste? รสชาติเป็นยังไงคะ

14 Yummy! Yummy อร่อยมากคะ

15 You can make a sandwich at home

16 It’s easy. ง่ายนิดเดียว

17 ครูปริญาพร ขุนพรม


ดาวน์โหลด ppt How to make a sandwich.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google