งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กชาย ไว ไทยวงษ์ ชั้น ม.2/6 เลขที่ 17 แฟ้มสะสม ผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กชาย ไว ไทยวงษ์ ชั้น ม.2/6 เลขที่ 17 แฟ้มสะสม ผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กชาย ไว ไทยวงษ์ ชั้น ม.2/6 เลขที่ 17 แฟ้มสะสม ผลงาน

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กชาย ไว ไทยวงษ์ วัน เดือน ปีเกิด (19. พฤษภาคม.2544) ที่อยู่ 187 หมู่ที่ – ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร (0948040419) อีเมล (tyty01@hotmail.co.th)tyty01@hotmail.co.th Facebook ( น้องภู หาดใหญ่ ) Line (-)

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียน พลวิทยา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน พลวิทยา ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์

4 ความสุขของครอบครัวฉัน


ดาวน์โหลด ppt เด็กชาย ไว ไทยวงษ์ ชั้น ม.2/6 เลขที่ 17 แฟ้มสะสม ผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google