งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่า ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม เพื่อธุรกิจความงามและแฟชั่น (SME773) สิทธิเดช ลีมัคเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่า ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม เพื่อธุรกิจความงามและแฟชั่น (SME773) สิทธิเดช ลีมัคเดช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่า ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม เพื่อธุรกิจความงามและแฟชั่น (SME773) สิทธิเดช ลีมัคเดช www.thaibusinessmarket.com E-Mail: thaibusinessmarket@gmail.com

2 โอกาสในการสร้าง “ คุณค่า ” ให้กับ ธุรกิจ ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ กระบวนการ บรรจุภัณฑ์ บริการ แบรนด์ การนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย

3 1. เริ่มต้นที่ลูกค้า ( รู้จักกลุ่มเป้าหมาย อย่างชัดเจน )

4 2. ผลิตภัณฑ์ ( รูปแบบ, ประโยชน์ที่ตอบสนอง ความต้องการ )

5 3. วัตถุดิบ ( คุณสมบัติ, ความสวยงาม, เสริมภาพลักษณ์, ทันสมัย )

6 4. กระบวนการ ( ถูกต้องตามมาตรฐานสากล, เพิ่มคุณภาพ, ลดต้นทุน )

7 5. บรรจุภัณฑ์ ( สะดุดตา, น่า ใช้, ได้ประโยชน์

8

9 6. บริการประทับใจ

10 7. BRAND

11 Segment

12

13

14

15

16

17 8. การนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย http://www.youtube.com/watch?v=yfN3aoPBwzs

18

19 Work Shop จงออกแบบ ธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ ความงามหรือแฟชั่น พร้อมการสร้างแบรนด์ และวิธีนำเสนอผ่าน สื่อ

20

21 ธุรกิจความงาม, แฟชั่น กับนวัตกรรม กรณีศึกษา SPIRIT NOTEBOOK การประชาสัมพันธ์ธุรกิจความงาม และ แฟชั่น Start with Why TREND 2015

22 ทำไม ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า ( ทั้ง ในและนอกเว็บไซต์ ) สินค้า ( คุณภาพ ) มีประโยชน์ ทั้งด้านอารมณ์ ( เสริมบุคลิก ) และ เหตุผล ( แก้ไขปัญหา ) เรื่องราว ( น่าสนใจ ) ราคา ( กำลังซื้อ ) ความสัมพันธ์ ( ความน่าเชื่อถือ )

23 กระบวนการพัฒนาสินค้า หาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ( ใคร, พฤติกรรม, รายได้ ฯลฯ ) ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ( หารือกับผู้เชี่ยวชาญ ) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ / ทดสอบ วิจัยเพื่อปรับปรุง

24 Information /target

25 Design/ Brainstorm/Expert

26 Prototype /Test

27 Research/ Develop

28 การขึ้นรถไฟผิดสาย อาจพาเราไป สถานีที่ถูกต้อง The Lunch Box

29 Press Kit Brand Concept Team information Collection Concept Pack Shot Contact Person

30 Freemag.247@gmail.com

31

32 Start with Why

33

34

35 TIME MAVERICK อิสระจากกาลเวลา COLOR

36 Grand Generation

37

38 ความงามลวงตา http://vimeo.com/83502019

39

40 การออกแบบบ้านที่สื่อถึงจิต วิญญาณธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการ ทำงานหนัก

41

42 วัสดุ

43 อนาล็อก สู่ ดิจิทัล

44 NEXTPLORER ความท้าทายในดินแดนอื่น

45

46

47

48

49

50 AGE OF CONTEXT ยุคแห่งความเข้าใจ ความหมาย

51

52

53 CUT & PLATE JPEG Generation

54

55 FOMO (FEAR OF MISSING OUT) พฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์จนขาด ไม่ได้

56

57 http://www.youtube.com/watch?v=WPBi23LMBus

58 http://www.youtube.com/watch?v=TixHYua3XCI

59 ลายผ้าจากคลื่นสมอง !

60 SUPERNATUREAL ธรรมชาติเหนือจริง

61

62

63


ดาวน์โหลด ppt คุณค่า ความคิดสร้างสรรค์ และ นวัตกรรม เพื่อธุรกิจความงามและแฟชั่น (SME773) สิทธิเดช ลีมัคเดช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google