งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scenic Route Characteristics 1. Mountainscape 2. Forestscape 3. Seascape 4. Lakescape 5. Riverscape 6. Farm Landscape 7. Cultural Landscape การจัดแบ่งประเภทเส้นทางตามลักษณะเด่นของเส้นทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scenic Route Characteristics 1. Mountainscape 2. Forestscape 3. Seascape 4. Lakescape 5. Riverscape 6. Farm Landscape 7. Cultural Landscape การจัดแบ่งประเภทเส้นทางตามลักษณะเด่นของเส้นทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Scenic Route Characteristics 1. Mountainscape 2. Forestscape 3. Seascape 4. Lakescape 5. Riverscape 6. Farm Landscape 7. Cultural Landscape การจัดแบ่งประเภทเส้นทางตามลักษณะเด่นของเส้นทาง

3 สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว (Tourist Attraction) - มีความน่าสนใจ - มีลักษณะและคุณค่าที่ติดมากับตัว แหล่งท่องเที่ยว (Tourist Destination) - มีความดึงดูดใจ - มีการจัดหา / พัฒนาเพื่อการอำนวยความสะดวก รองรับการท่องเที่ยว

4 การกำหนดตำแหน่งสถานที่ / แหล่งท่องเที่ยว

5 องค์ประกอบเส้นทางชมทิวทัศน์ / เส้นทางท่องเที่ยว

6

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt Scenic Route Characteristics 1. Mountainscape 2. Forestscape 3. Seascape 4. Lakescape 5. Riverscape 6. Farm Landscape 7. Cultural Landscape การจัดแบ่งประเภทเส้นทางตามลักษณะเด่นของเส้นทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google