งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online

2 การเรียกรายงาน Sap Log

3 การเรียกรายงาน Sap Log

4 การเรียกรายงาน Sap Log

5 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างมากกว่า 1 รายการ

6 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกแล้ว

7 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีส่งมอบไม่แน่นอน

8 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีส่งมอบไม่แน่นอนที่ยกเลิกแล้ว

9 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

10 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

11 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

12 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

13 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

14 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

15 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล
ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย ข้อมูลผู้ขาย สัญญา ใบสั่งซื้อ ตรวจรับพัสดุ ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย - รายงานประจำวัน - รายงานประจำสัปดาห์ - รายงานประจำเดือน

16 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

17 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

18 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

19 รายงานแสดงรายการนำเข้าข้อมูล

20 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

21 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

22 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

23 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

24 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้าง

25 Thank you กรมบัญชีกลาง สำนัก GFMIS


ดาวน์โหลด ppt รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google