งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เมษายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เมษายน 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เมษายน 2554
งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง

2 ความทันเวลาของการรายงาน 506
ได้รับรายงานบัตร จำนวน 73 บัตร จากสถานบริการจำนวน 27 แห่ง ความทันเวลา ร้อยละ 100

3 อัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก
อัตรา:แสน ที่มา : รายงาน 506

4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงจำแนกรายตำบล
ที่ ตำบล จำนวน อัตราต่อแสน 1 บ้านค่า 8 126.54 2 บ้านแลง 112.23 3 บ่อแฮ้ว 16 98.00 4 พระบาท 80.09 5 เสด็จ 9 78.71 6 ต้นธงชัย 11 70.65 7 พิชัย 13 68.16 ทุ่งฝาย 61.78 บ้านเอื้อม 61.28 10 ปงแสนทอง 58.94 บุญนาค 51.17 12 กล้วยแพะ 50.90 ชมพู 47.07 14 บ้านเป้า 39.35 15 นิคม 36.66 รวม 121 68.06 บ้านแลง บ้านค่า บุญนาค พัฒนา บ้านเอื้อม นิคมพัฒนา เสด็จ ทุ่งฝาย ต้นธงชัย บ้านเป้า บ่อแฮ้ว พิชัย เทศบาล ปงแสนทอง พระบาท ชมพู กล้วยแพะ 81.61 – 59.14 – 81.60 36.66 – 59.13

5 อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษจำแนกรายตำบล
ที่ ตำบล จำนวน อัตราต่อแสน 1 บ่อแฮ้ว 6 36.75 2 เสด็จ 3 26.24 ชมพู 25.68 4 ปงแสนทอง 21.43 5 ทุ่งฝาย 20.59 พระบาท 20.02 7 ต้นธงชัย 19.27 8 บ้านเอื้อม 17.51 9 บ้านเป้า 13.12 10 พิชัย 10.49 11 กล้วยแพะ 10.18 12 บ้านแลง - 13 บ้านค่า 14 นิคม 15 บุญนาค รวม 32 18.00 บ้านแลง บ้านค่า บุญนาค พัฒนา บ้านเอื้อม นิคมพัฒนา เสด็จ ต้นธงชัย ทุ่งฝาย บ้านเป้า บ่อแฮ้ว พิชัย เทศบาล ปงแสนทอง พระบาท ชมพู กล้วยแพะ 18.37 – 27.54 9.19 – 18.36 0 – 9.18

6 อัตราป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุจำแนกรายตำบล
ที่ ตำบล จำนวน อัตราต่อแสน 1 นิคม 2 36.66 บ้านค่า 31.64 3 กล้วยแพะ 30.54 4 บ่อแฮ้ว 24.50 5 พิชัย 20.97 6 ชมพู 17.12 7 บ้านแลง 14.03 8 บ้านเป้า 13.12 9 ต้นธงชัย 12.85 10 พระบาท 10.01 11 เสด็จ 8.75 12 ปงแสนทอง 5.36 13 ทุ่งฝาย - 14 บ้านเอื้อม 15 บุญนาค รวม 26 14.63 บ้านแลง บ้านค่า บุญนาค พัฒนา บ้านเอื้อม นิคมพัฒนา เสด็จ ทุ่งฝาย บ้านเป้า ต้นธงชัย บ่อแฮ้ว พิชัย เทศบาล ปงแสนทอง พระบาท ชมพู กล้วยแพะ 18.33 – 27.48 9.17 – 18.32 0 – 9.16

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจำแนกรายตำบล
1 ม.ค. – 30 เม.ย. 54 ที่ ตำบล DF,DHF อัตราต่อแสน 1 พระบาท 4 46.89 2 ชมพู 17.10 3 บ้านเสด็จ 9.64 บ่อแฮ้ว  1 6.31 5 ทุ่งฝาย - 6 บ้านค่า 7 พิชัย 8 ปงแสนทอง 9 บ้านแลง 10 บ้านเอื้อม 11 บุญนาคพัฒนา 12 ต้นธงชัย 13 กล้วยแพะ 14 บ้านเป้า 15 นิคมพัฒนา รวม 9.65 บ้านแลง บ้านค่า บุญนาค พัฒนา บ้านเอื้อม นิคมพัฒนา เสด็จ ต้นธงชัย ทุ่งฝาย บ้านเป้า บ่อแฮ้ว พิชัย เทศบาล ปงแสนทอง ชมพู พระบาท กล้วยแพะ

8 อัตราป่วยโรคไข้หวัด2009จำแนกรายตำบล
1 ม.ค. – 30 เม.ย. 54 ที่ ตำบล จำนวน อัตราต่อแสน 1 พระบาท 10.86 2 บ่อแฮ้ว 0.00 3 ปงแสนทอง 4 บุญนาค 5 ทุ่งฝาย 6 บ้านเสด็จ 7 บ้านค่า 8 ชมพู 9 บ้านแลง 10 บ้านเอื้อม 11 พิชัย 12 ต้นธงชัย 13 กล้วยแพะ 14 บ้านเป้า 15 นิคมพัฒนา รวม บ้านค่า บ้านแลง บุญนาค พัฒนา บ้านเอื้อม นิคมพัฒนา เสด็จ ต้นธงชัย ทุ่งฝาย บ้านเป้า บ่อแฮ้ว พิชัย เทศบาล ปงแสนทอง ชมพู พระบาท กล้วยแพะ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เมษายน 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google