งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กันยายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กันยายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กันยายน งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดนครปฐม
เดือนกันยายน 2557 กับ เดือนกันยายน 2556 อัตราต่อปชกแสนคน 2

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม
ผู้ป่วยสะสม 391 ราย (เสียชีวิต 3 ราย) อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 34 ของประเทศไทย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ก.ย. 57)

5 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม
จำแนกตามกลุ่มอายุ (ข้อมูล ณ 25 กย 57) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามเครือข่าย
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามเครือข่าย (ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

8 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (25กย57)

9 โรคสำคัญ

10 สถานการณ์โรคตาแดง

11 สถานการณ์โรคตาแดง จังหวัดนครปฐม
จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ก.ย 57)

12 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคตาแดง
ณ 20 สค 57 ณ 20 กย 57 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ก.ย 57)

13 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

14 เฝ้าระวังโรคระบบ ILI แหล่งที่มา : ผู้ป่วย ILI เข้าถึงได้จาก ณ วันที่ กันยายน 2557

15 แหล่งที่มา : ผู้ป่วย ILI เข้าถึงได้จาก http://www.boe.moph.go.th/
ณ วันที่ กันยายน 2557

16 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม
จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 25 ส.ค 57)

17 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคอาฟริกาตะวันตก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในภูมิภาคอาฟริกาตะวันตก สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

18 จุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน อาฟริกาตะวันตก 2014

19 การแบ่งประเทศ ตามสถานการณ์การระบาด
ประเทศที่มีการระบาดหนัก และวงกว้าง มี 3 ประเทศ คือ กินี เชียร่าลีโอน และ ไลบีเรีย ประเทศที่มีการระบาดในวงจำกัด ได้แก่ ไนจีเรีย และ เซเนกัล ประเทศที่มีพรมแดน ติดประเทศ ที่กล่าวมาแล้ว และมีการแพร่กระจายของโรค ได้แก่ Benin, Burkina Faso, Cte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Senegal

20 เป็นโรคที่มีความรุนแรง อัตราป่วยตายสูง
เป็นโรคที่มีความรุนแรง อัตราป่วยตายสูง 20

21 จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลารายสัปดาห์

22 ขอบคุณค่ะ Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กันยายน 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google