งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตส้มโอ วิทยากรประจำจุด นายเจียน เกลื่อนสิน สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตส้มโอ วิทยากรประจำจุด นายเจียน เกลื่อนสิน สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตส้มโอ วิทยากรประจำจุด นายเจียน เกลื่อนสิน สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 087-278-9428 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เดือนกรกฏาคม – พฤศจิกายน รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลกระบี่น้อย อ. อ่าวลึกถนนเพชรเกษมอ. เหนือคลอง สถานีอนามัยบ้านสองแพรก จุดถ่ายทอดการผลิตส้มโอ 79 ม.9 ต. กระบี่น้อย ระยะทาง 5.5 กม.

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลกระบี่น้อย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงแพะและการแปรรูปเนื้อแพะ วิทยากรประจำจุด นายสมบัติ บุญถาวร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 8 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 081-091-6745 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 8 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เวลา 09.00 – 12.00 น. เดือน มกราคม – ธันวาคม ( ยกเว้นเดือนถือศีลอด ) รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ อ. อ่าวลึก ถนนเพชรเกษม อ. เหนือคลอง โรงเรียนบ้านเขาตั้ง จุดถ่ายทอดฯ วัดถ้ำเสือ

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลกระบี่น้อย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ( ผักกาง มุ้ง ) วิทยากรประจำจุด นายมงคล เขียวดำ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 10 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 8 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เวลา 13.00 – 16.00 น. เดือน มกราคม – ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ อ. อ่าวลึกอ. เหนือคลองถนนเพชรเกษม โรงรมยางพารา จุดถ่ายทอดฯ 500 ม. 8 กม.

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกระบี่น้อย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ศิลปะประดิษฐ์ ( การบูรหอม, หมวกถัก ) วิทยากรประจำจุด นางรามนัฏ ช่างทองเครือ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 93/1 หมู่ที่ 12 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 086-593-1455 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม เวลา 13.00 – 15.30 น. เดือน มกราคม – ธันวาคม ( ยกเว้นเดือนถือศีลอด ) รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านน้ำจาน อ. อ่าวลึก จุดถ่ายทอดฯ 200 ม. เต้นท์รถรวมพี่น้อง อ. เหนือคลองถนนเพชรเกษม

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกระบี่น้อย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ, ปุ๋ยหมักกากปาล์มน้ำมัน วิทยากรประจำจุด นายสุวิทย์ ต้อตานา สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 083-506-5932 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ช่วงบ่าย 13.00 น. เป็นต้นไป วันอังคาร – วัน ศุกร์ รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ไปอ่าว ลึก ถนนเพชร เกษม ไปเหนือคลอง จุด ถ่ายท อด สามแยกบ้านน้ำ จาน สามแยกวัด โพธิ์เรียง สามแยกวัดถ้ำ เสือ 14 ก. ม. ถ. วัดถ้ำเสือ - โพธิ์เรียง ถ. บ้านน้ำจาน - เขาพนม

6 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกระบี่น้อย ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจการเกษตรพอเพียง วิทยากรประจำจุด นายจรูญชูสิทธิ์ เอียดศรีชาย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 13 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง กระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 089-594-5592 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ช่วงบ่าย 14.00 – 17.00 น. วันอังคาร – วันศุกร์ รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ไปอ่าวลึก สามแยกวัดถ้ำเสือ ถนนเพชรเกษม ไปเหนือคลอง สามแยกบ้านน้ำจาน จุดถ่ายทอด ถ. ถ้าเสือ - โพธิ์เรียง ถ. น้ำจาน - เขาพนม สะพาน คสล. 11.5 ก. ม. ต น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตส้มโอ วิทยากรประจำจุด นายเจียน เกลื่อนสิน สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google