งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย่าลืมปิดเสียง เครื่องมือสื่อสาร นะ จ๊ะ. ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น. ส. นภัสกร นาคอินทร์ น. ส. สุพัตรา นามผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย่าลืมปิดเสียง เครื่องมือสื่อสาร นะ จ๊ะ. ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น. ส. นภัสกร นาคอินทร์ น. ส. สุพัตรา นามผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อย่าลืมปิดเสียง เครื่องมือสื่อสาร นะ จ๊ะ

2 ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น. ส. นภัสกร นาคอินทร์ น. ส. สุพัตรา นามผล

3 1. กองทุนเงินทดแทน ( เนื่องจากการทำงาน ) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีสูญเสียอวัยวะ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย นายจ้าง

4 2. กองทุนประกันสังคม ( ไม่ เนื่องจากการทำงาน ) ลูกจ้าง + นายจ้าง + รัฐบาล เจ็บป่วย คลอด บุตร ทุพพล ภาพ เสียชีวิต 1.5 % กองประสานการแพทย์ฯ 0-2956-2505-6

5 การประกันตนเองโดยสมัครใจ ( มาตรา 39 ) สำหรับผู้ประกันตนที่ออกจาก งาน เงื่อนไข : 1. ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ น้อยกว่า 12 เดือน 2. สมัครภายใน 6 เดือน 3. เดือนละ 432 บาท / เดือน ( 4,800 X 9% ) ประกัน = 144 เงินฝาก = 288 ** ได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี **

6 ว่างงาน * ผู้สิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก * 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน * ผู้ถูกเลิกจ้าง * 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน ขึ้นทะเบียน สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน

7 สงเคราะห์บุตร เงื่อนไข : บุตรแรกเกิด – 6 ปี บริบูรณ์ เดือนละ 350 บาท ต่อ บุตร 1 คน

8 ชราภาพ เงื่อนไข : 1. อายุครบ 55 ปี ขึ้นไป 2. ความเป็นผู้ประกันตน สิ้นสุดลง การรับเงิน : ส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ( บำเหน็จ ) ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน ( บำนาญ ) 31 ธันวาคม 2541

9

10 ติดต่อสอบถาม.... 1506 www.sso.go.th


ดาวน์โหลด ppt อย่าลืมปิดเสียง เครื่องมือสื่อสาร นะ จ๊ะ. ภูมิใจเสนอ “ สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ” โดย น. ส. นภัสกร นาคอินทร์ น. ส. สุพัตรา นามผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google