งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Fix common PC problems จัดทำโดย นางสาว ธนาภรณ์ ณรงค์จันชัย เลขที่ 14 นางสาว อรพรรณ บุญณวี เลขที่ 31 เตรียมบริหารธุรกิจปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Fix common PC problems จัดทำโดย นางสาว ธนาภรณ์ ณรงค์จันชัย เลขที่ 14 นางสาว อรพรรณ บุญณวี เลขที่ 31 เตรียมบริหารธุรกิจปีที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Fix common PC problems จัดทำโดย นางสาว ธนาภรณ์ ณรงค์จันชัย เลขที่ 14 นางสาว อรพรรณ บุญณวี เลขที่ 31 เตรียมบริหารธุรกิจปีที่ 1

2 Fix common PC problems In this article, we offer many ways to do what you need to do in Windows 7 and Windows Vista. Often, there may not be a Help topic for Windows XP, but the process is often the same as in Windows 7 or Windows Vista. The only difference is usually where to find the link in Control Panel. Most often, it’s just a matter of slightly different wording in the heading or the text describing the task. Don’t worry. If you search in Control Panel, you’ll usually find the link you need. ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ในนี้คือข้อย่อยพวกเราเสนอวิธีมากมายคุณต้องการอะไรใน Windows 7 และ Windows Vista บ่อยครั้งแต่ล่ะกระบวนการมักจะเป็นเช่นเดียวกันใน Windows 7 และ Windows Vista เพียงแตกต่างเป็นตามปกติ ที่ไหนพบ ปัญหาเชื่อมโยงการควบคุมดูแลแผงหน้าปัดมากที่สุดบ่อยๆ เป็นเพียงเรื่องที่ ถ้อยคำที่แตกต่างกันในส่วนหัวหรือข้อความอธิบายเล็กน้อยพวกคุณค้นหาใน control panel คุณมักจะพบการเชื่อมโยงที่คุณต้องการ

3 F1 is magic: Get help on your PC If you can’t figure out how to complete a particular task in your software program—and you ได้รับความช่วยเหลือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่สามารถคิดวิธีการคอมพิวเตอร์โดนเฉพาะงานหนักที่อยู่บนโต๊ะ โปรแกรมซอฟแวร์และ

4 The basics If you’re encountering a different kind of obstacle – your new device won’t appear on your desktop, an application you added won’t run, you see an error message, or your computer is refusing to start up – here are a few preliminary steps. ส่วนที่สำคัญที่สุด หากคุณพบกับอุปสรรคต่างๆอุปกรณ์ใหม่ของคุณจะไม่ปรากฏบนพื้นหลังของ หน้าจอของโปรแกรมที่คุณเพิ่มจะไม่ทำงานคุณจะเห็นข้อผิดพลาดข่าวสาร หรือคอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่อนุญาติให้พรวดออกมา - ที่นี้มีเพียงไม่กี่ ขั้นตอนเบื้องต้น

5 Locating the problem Microsoft provides a couple of free options to help you locate and fix the PC issue you’re encountering: ไมโครซอฟท์ให้คู่ของตัวฟรีจะช่วยให้คุณค้นหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเผชิญหน้ากับ : งเพื่อพิมพ์คำแนะนำด้านล่างเช่นกัน และให้พวกเขามีประโยชน์ในขณะที่คุณเดินผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา

6 Software errors If programs refuse to install, won't appear on your desktop, can't seem to run without freezing, don't load at a decent speed or function properly, or Internet access is unavailable, here's how to troubleshoot. ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ ถ้าโปรแกรมปฏิเสธที่จะติดตั้งจะไม่ปรากฏบนเดสก์ทอปของคุณไม่สามารถดู เหมือนจะทำงานได้โดยไม่แช่แข็งไม่โหลดที่ความเร็วที่เหมาะสมหรือฟังก์ชัน ถูกต้องหรืออินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหา

7 Internet Connectivity Whether you have a modem or a Windows 7 or Windows Vista home network, answers to common Internet access and online networking problems can be found at Microsoft Help and Support. Quick references include. ไม่ว่าคุณจะมีโมเด็มหรือ Windows 7 หรือเครือข่าย Windows Vista Home คำตอบในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร่วมกันและปัญหาเครือข่ายออนไลน์สามารถ พบได้ที่วิธีใช้ Microsoft และการสนับสนุน อ้างอิงด่วน

8 Hardware trouble Should equipment fail to turn on, be recognized by your system, or function properly, follow these steps to address some of the most common hardware issues. ปัญหาฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ควรจะล้มเหลวการเปิดรับการยอมรับโดยระบบของคุณทำงานอย่าง ถูกต้องหรือทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อที่อยู่บางส่วนที่พบมากที่สุดปัญหา ฮาร์ดแวร์ :

9 System failure Can't get your PC to start up or shut down? Is Windows stalling out, randomly turning your computer off, or rebooting without warning? Follow these step-by-step instructions to restore system health. ล้มเหลวของระบบ ไม่สามารถรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มขึ้นหรือปิดตัวลง ? เป็น Windows ถ่วงออกสุ่มเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณปิดหรือรีบูตเครื่องโดยไม่ มีการเตือน ? ทำตามคำแนะนำขั้นตอนโดยขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียกคืนระบบ สุขภาพ

10 Hard drive failure In a worst-case scenario, system failure may be caused by a damaged or corrupted hard drive. There are many warning signs that may indicate this problem. ความล้มเหลวของฮาร์ดไดรฟ์ ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดกรณีที่ล้มเหลวของระบบอาจเกิดจากฮาร์ดไดรฟ์ ความเสียหายหรือเกิดความเสียหาย มีสัญญาณเตือนหลายอย่างที่อาจบ่ง บอกถึงปัญหานี้


ดาวน์โหลด ppt Fix common PC problems จัดทำโดย นางสาว ธนาภรณ์ ณรงค์จันชัย เลขที่ 14 นางสาว อรพรรณ บุญณวี เลขที่ 31 เตรียมบริหารธุรกิจปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google