งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่

2 ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่

3 ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิเชษฐ กาญจนดิฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งแต่วันที่

4

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

6


ดาวน์โหลด ppt ขอแสดงความยินดีกับ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google