งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารไทใหญ่ “น้ำพริกผง” (น้ำพริกผอง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารไทใหญ่ “น้ำพริกผง” (น้ำพริกผอง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารไทใหญ่ “น้ำพริกผง” (น้ำพริกผอง)
ชื่อนักศึกษา นางสาวอ้อมใจ สนองผัน เสนออาจารย์ เอมอร ลิ้มวัฒนา รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

2 นิยามของ น้ำพริกผง กดฟหกดฟ่หกด่าสฟห่ดส่ฟวหกด่าฟหกดาส่ฟวหกสาด่ฟสาห่กดสฟวหกฟหสดสฟ่หกด่าฟสหากด่ฟสวห่กดสฟาหก่ดวฟห

3 วัตถุดิบ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ถั่วเน่าแผ่น ถั่วเน่าแผ่น

4 อุปกรณ์การทำ เตาอังโล้ กระทะ ตะหลิว

5 อุปกรณ์การทำ กะละมัง ครก มีด เขียง

6 วิธีการทำ ปิ้งถั่วเน่าแผ่นให้เหลืองพอหอม ๆ

7 วิธีการทำ ผึ่งถั่วเน่าแผนไว้ให้เย็น ในระหว่างที่รอทำการคั่วพริกด้วยไฟอ่อน

8 วิธีรับประทาน

9 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt อาหารไทใหญ่ “น้ำพริกผง” (น้ำพริกผอง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google