งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์. เนื้อหาในส่วนนี้จะให้รายระเอียดและขั้นตอน ในการเลือกซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เราได้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ตรงกับความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์. เนื้อหาในส่วนนี้จะให้รายระเอียดและขั้นตอน ในการเลือกซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เราได้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ตรงกับความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์

2 เนื้อหาในส่วนนี้จะให้รายระเอียดและขั้นตอน ในการเลือกซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เราได้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ตรงกับความ ต้องการมากที่สุด และไม่ถูกหลอกในการเลือกซื้อ โดยพอสรุปขั้นตอนที่เรา ควรคำนึงถึงเป็นแผนภาพดังต่อไปนี้ การเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์

3

4 ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนแรกที่เราควรพิจารณาในการเลือก ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นคือต้องการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานอะไร เป็น ต้นเพื่อที่เราจะสามารถ เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน

5 โดยเราจะแบ่งระดับผู้ใช้งานเป็น 3 ประเภท คือ 1. Basic User ได้แก่ ผู้ใช้โปรแกรมประเภท Windows 95/98/Me,Ms Office และดูหนังฟัง เพลง 2. Power User ได้แก่ ผู้ใช้งานด้านกราฟฟิกและ เล่นเกม เช่น โปรแกรม Photoshop,AutoCAD 3. Graphic User ได้แก่ ผู้ที่ใช้งานด้านกราฟฟิก เป็นหลัก เช่น โปรแกรม Photoshop,AutoCAD และ 3D Studio Max

6 ตารางข้างล่างจะเป็นตัวอย่างในการเลือก อุปกรณ์ในการใช้งาน โดยแบ่งตามระดับผู้ใช้งาน ดังนี้

7 เมื่อเราทราบถึงลักษะการใช้งานของ เครื่องแล้ว ต่อมาเราจะ พิจารณาถึงสเป็ค ของเครื่อง ซึ่งเราควรดู สเป็คของเครื่อง คอมพิวเตอร์ว่าเป็นอย่างไรมีความเหมาะสม หรือตรงตาม วัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือไม่ ซึ่งเครื่อง คอมพิวเตอร์มี ส่วนประกอบหลักๆที่ควรพิจารณามีดังนี้ สเป็คของเครื่อง คอมพิวเตอร์

8 ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ - หน่วยประมวลผล (CPU) ว่าเป็นรุ่นใด เช่น Celeron Pentium II Pentium III และ CPU เหล่านี้มีความเร็วในการทำงานเท่าไหร่ - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ว่ามีขนาดและ ความเร็วเท่าไหร่ เช่น แรมขนาด 64 MB มี ความเร็วในการทำงาน 100 MHz - ฮาร์ดดิสก์มีขนาดเท่าไหร่ มียี่ห้อหรือเป็นชนิดใด และมีความเร็วในการถ่ายเทข้อมูลเท่าไหร่ - ใช้เมนบอร์ดรุ่นไหน - มีการ์ดจอยี่ห้อหรือรุ่นอะไร และมีหน่วยความจำ ในการ์ดจอเท่าไหร่ - มีการ์ดเสียงและลำโพงยี่ห้อหรือรุ่นอะไร

9 ซึ่งตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นสเป็ค ตัวอย่างของเครื่องในใบเสนอราคาจาก ร้านค้าแห่งหนึ่ง 37,343 บาท หรือ 2,059 บาท / เดือน x 24 เดือน Intel Pentium III 600MHz Chipset Intel Mainboard 64MB SDRAM (100MHz) Memory 15GB Hard Disk Ultra DMA 66 1.44MB Floppy Disk Drive Medium Twer 250w ATX Case

10 125 WATT Stereo Speaker 50X CD-ROM Drive 108 Key Keyboard PS/2 Mouse and Mouse pad 15" Digital Control Samsung Monitor

11 ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดส เป็คของเครื่องจากโบร์ชัว

12 ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากตัวอย่างดังกล่าว การที่เราจะเข้าใจใบเสนอ ราคาเครื่อง ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแต่ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพราะใบ เสนอราคาเครื่องโดยทั่วไปจะใช้ ภาษาอังกฤษทั้งหมด ปัญหาพื้นฐานของผู้ใช้มือใหม่ที่ มักจะสับสนว่า อะไรคือชื่อ ยี่ห้อ อะไรคือชื่ออุปกรณ์ เพราะมองในใบเสนอราคามี แต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้น

13 วิธีการแก้ปัญหาคือ การหาชื่ออุปกรณ์ ซึ่ง ชื่ออุปกรณ์จะใช้คำหลักๆ เหล่านี้เสมอ เช่น Mainboard, RAM, Monitor, Keyboard, Mouse ส่วนรายละเอียดอื่นๆที่มี เพิ่มเติม ก็มักจะเป็น ยี่ห้อของอุปกรณ์นั้น ( ถ้ารายละเอียดเป็นตัวอักษร ) เป็นความเร็ว ความจุ ขนาดของอุปกรณ์นั้น ( ถ้ารายละเอียดเป็นตัวเลข ) ส่วนรายละเอียดที่ แตกต่างจากตัวอย่างที่นำเสนอนั้นจะมีอยู่ไม่มาก แล้ว เราสามารถสอบถาม จากร้านค้านั้นๆได้


ดาวน์โหลด ppt วิธีการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์. เนื้อหาในส่วนนี้จะให้รายระเอียดและขั้นตอน ในการเลือกซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เราได้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ตรงกับความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google