งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคอมพิวเตอร์ กาแฟลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคอมพิวเตอร์ กาแฟลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคอมพิวเตอร์ กาแฟลำพูน

2 ที่มาและความสำคัญ ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั่วทุกภูมิภาค อาทิเช่น ทะเล เกาะ แก่ง ภูเขา ยอดดอย ประเทศไทยจึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆมากมาย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนดีขึ้น นักลงทุนทางธุรกิจท่องเที่ยวจึงอยากจะเข้ามาลงทุนในจังหวัดลำพูน หนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจนั้น ก็คือ ธุรกิจร้านกาแฟ คณะผู้จัดทำ จึงได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและร้านกาแฟในจังหวัดลำพูนอีกด้วย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลำพูนให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ

4 ผลงาน => เว็บไซต์

5 ผลที่ได้จากการทำโครงงาน
ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานระบบกลุ่ม ได้รู้จักร้านกาแฟในตัวเมืองลำพูนมากยิ่งขึ้น นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับร้านกาแฟในตัวเมืองจังหวัดลำพูนได้รับความรู้จากเว็บไซต์จากการจัดทำโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคอมพิวเตอร์ กาแฟลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google