งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

2 Banglades t India Myanmar SrilankaThai Nepal Bhutan ความเป็นมา ตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2540 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและ สังคมในภูมิภาค ส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันในด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การให้ความช่วยเหลือกัน ระหว่างสมาชิก กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

4 สาขาความ ร่วมมือ การค้าและการ ลงทุน เทคโนโล ยี การคมนาคม และขนส่ง พลังงาน การท่องเที่ยว การ ประมง กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

5 1. การค้าและการลงทุน 2. เทคโนโลยี 3. คมนาคมและขนส่ง 4. พลังงาน 5. การท่องเที่ยว 6. ประมง 1. การค้า 2. ลงทุน 3. เทคโนโลยี 4. คมนาคม 5. ขนส่ง 6. บริการ 7. เกษตร 8. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาความร่วมมือ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1

6


ดาวน์โหลด ppt กรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google