งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์สมบัติ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ปีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์สมบัติ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ปีการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์สมบัติ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ปีการศึกษา 2547-2552

2 1. ประวัติ คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ กำเนิดและครอบครัว   ชื่อนักบุญ เปาโล   ชื่อ สมเดช   นามสกุล พันธ์สมบัติ   วันเดือนปีเกิด 18 มิ.ย. พ.ศ.2504/1961   สถานที่เกิด บ้านโนนแก้ว ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา รับศีลล้างบาปที่ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว  

3 ภูมิลำเนา บ้านโนนแก้ว ต. ตะโก อ. ห้วยแถลง จ
ภูมิลำเนา บ้านโนนแก้ว ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็นสัตบุรุษวัด นักบุญเทเรซา โนนแก้ว ชื่อบิดา นายคูณ พันธ์สมบัติ ชื่อมารดา นางน้อย พันธ์สมบัติ จำนวนพี่น้องในครอบครัว 5 คน เป็นลูกคนที่ 4 1. นายบรรจง พันธ์สมบัติ 2. นายสมพงษ์ พันธ์สมบัติ 3. นางลาฟิน ปทุมปี 4. คุณพ่อสมเดช พันธ์สมบัติ 5. นางฐิติกุล วาปีโส

4 2. กระแสเรียก 2.1 เข้าบ้านเณรในนามของวัด นักบุญเทเรซา โนนแก้ว 2.2 ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อปอล มองโตเกียว 2.3 บ้านเณรเล็ก ป.5-ป.7 บ้านเณรเล็กพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา, ม.ศ.1-5 บ้านเณรเล็กฟาติมา ท่าแร่ 2.4 บ้านเณรกลาง พระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา 2.5 บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ เมื่อเดือนสิงหาคม 2529/1986 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม เมื่อเดือนสิงหาคม 2530/1987 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เมื่อเดือนสิงหาคม 2531/1987 ที่ บ้านเณรแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม

5 2. 6. บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม ค. ศ
2.6. บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2531/1988 ที่ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว โดย พระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ 2.7. คติพจน์ “รักและรับใช้” 2.8. รายชื่อพระสงฆ์ลูกวัดเดียวกัน คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส คุณพ่อสมบัติ ประทุมปี คุณพ่ออนุสรณ์ สุริยัพ คุณพ่อเกรียงไกร ยิ่งยง คุณพ่อปราโมทย์ ชินโคตร (คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์)

6 3. การศึกษาและอบรม 3.1. ประถม ป.1-ป.4 ที่ ร.ร. เทเรซาอุปถัมภ์ (ผดุงศิลป์), ป.5-ป.7 ที่ ร.ร. อัสสัมชัญ นครราชสีมา 3.2. มัธยม ม.ศ.1-ม.ศ.5 ที่ ร.ร.เซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ 3.3. อุดมศึกษา -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม -ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 3.4. การศึกษาระดับอื่นๆ - Professional Diploma in Family Counseling - ประกาศณียบัตรผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน - การศึกษามหาบัณฑิต ม.สารคาม

7 4. ประสบการณ์ในชีวิตสงฆ์/บันทึกการทำงาน
30 มิ.ย ร่วมงานกับคุณพ่อสมชัยในเขตชัยภูมิ ดูแลวัดแก้งคร้อ หนองหญ้าปล้อง - รับผิดชอบงานด้านเยาวชน 25 มิ.ย เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองพลวง, วัดหนองไม้ตาย วัดพุทไธสงแทนคุณพ่อมอริช 1 พ.ค เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ - เป็นเจ้าอาวาสวัดบุรีรัมย์, วัดไทรทม - ที่ปรึกษาพระสังฆราช - เลขานุการสภาสงฆ์ 1 ต.ค ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์ นางรอง 17 พ.ค เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกปราสาท

8 - เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารดาวนารักษ์ 23 มิ. ย
- เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารดาวนารักษ์ 23 มิ.ย เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 15 ธ.ค ไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ จบหลักสูตร Professional Diploma in Family Counseling จาก Ateneo de Manila University 11 เม.ย เป็นเจ้าอาวาสวัดปากช่อง วัดกลางดง - เป็นผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ปากช่อง - เป็นกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา 1 พ.ค เป็นผู้จัดการโรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ

9 5. ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ 146 ม.6 ถ.โนนไฮ-เมืองเก่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ , โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt คุณพ่อเปาโล สมเดช พันธ์สมบัติ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ปีการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google