งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation of Week#2 เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA) โดย นายวสันต์ ชานุชิต KKU นางสาวอัญธิชา พงษ์ไตรรัตน์ KKU LEDs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation of Week#2 เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA) โดย นายวสันต์ ชานุชิต KKU นางสาวอัญธิชา พงษ์ไตรรัตน์ KKU LEDs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation of Week#2 เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA) โดย นายวสันต์ ชานุชิต KKU นางสาวอัญธิชา พงษ์ไตรรัตน์ KKU LEDs AUTO MOOD LIGHT

2 Project Scope สามารถเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าสีในบริเวณ ตำแหน่งของ Mouse และส่งข้อมูลออกมาทาง Serial Port ได้ เขียนโปรแกรมควบคุม MCU ในการรับ - ส่งค่าสี ทาง Serial Port และควบคุมการแสดงผลบน LEDs ได้

3 ความคืบหน้า เขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าสีที่ตำแหน่งเมาส์

4 ความคืบหน้า เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม PWM ในการแสดง ค่าสีบน LEDs

5 ปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้โปรแกรม Flip เบิร์นข้อมูลลง บน MCU เกิด Time Out Error บ่อยครั้ง ตัวพัฒนาโปรแกรม (IDE) ที่มีอยู่ เดิมไม่ลองรับกับที่จะพัฒนา

6 การแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น ตรวจเช็คสาย Adaptor พบว่าสายหลวมทำให้ ไม่สามารถเบิร์นโปรแกรมได้ ทำการตรวจเช็คสถานะของ Microcontroller ว่าอยู่ในสถานะ Monitor Mode หรือไม่ ลงตัวโปรแกรมที่ใช้โปรแกรมใหม่เพราะ ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้อง ลงโปรแกรมที่ใช้พัฒนา (IDE) ใหม่

7 งานที่จะดำเนิน ต่อไป เขียนโปรแกรมเพิ่มในส่วนของการส่งค่าสีผ่าน Serial Port เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการรับข้อมูลของ MCU พร้อมทั้งแสดงออกทาง LEDs การคิดและออกแบบการบีบอัดข้อมูล

8 THANK YOU Question?


ดาวน์โหลด ppt Presentation of Week#2 เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA) โดย นายวสันต์ ชานุชิต KKU นางสาวอัญธิชา พงษ์ไตรรัตน์ KKU LEDs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google