งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายปรัชญา บั้งทอง นายจารุพงศ์ จันทวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายปรัชญา บั้งทอง นายจารุพงศ์ จันทวัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายปรัชญา บั้งทอง 503040240-2 นายจารุพงศ์ จันทวัติ 503040761-4
COE Examination Managing System for Human Resource Management นายปรัชญา บั้งทอง นายจารุพงศ์ จันทวัติ COE Examination Managing System for Human Resource Management

2 สิ่งที่จะนำเสนอ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม ตัวอย่างโปรแกรม
ความคืบหน้าของโครงการ สรุป COE Examination Managing System for Human Resource Management

3 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม
สร้างแม่แบบตำแหน่งงาน สร้างข้อสอบ, หมวดหมู่ แม่แบบตำแหน่งงาน คลังข้อสอบ สร้างการรับสมัคร การรับสมัคร ชุดข้อสอบ สร้างชุดข้อสอบ COE Examination Managing System for Human Resource Management

4 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม (ต่อ)
สร้างรายชื่อผู้สมัครตามตำแหน่งงาน ชุดข้อสอบ คลังข้อสอบ รายชื่อผู้สมัคร ดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบ สร้างรายงาน ผลการสอบ COE Examination Managing System for Human Resource Management

5 ตัวอย่างโปรแกรม COE Examination Managing System for Human Resource Management

6 Progress COE Examination Managing System for Human Resource Management

7 สรุป ขณะนี้ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมไปแล้วประมาณ 60%
ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาส่วนของการทำข้อสอบของผู้สมัครสอบ และโมดูลผลการสอบ คาดว่าจะสามารถทดสอบโปรแกรมได้ประมาณกลางเดือนมกราคม 2554 COE Examination Managing System for Human Resource Management

8 Q & A COE Examination Managing System for Human Resource Management

9 Thank you for your attention
COE Examination Managing System for Human Resource Management


ดาวน์โหลด ppt นายปรัชญา บั้งทอง นายจารุพงศ์ จันทวัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google