งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส 483040142-0
Foot mouse ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส

2 Out line ความสำคัญและที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ
แผนการดำเนินงาน ที่ได้ศึกษามา การออกแบบ

3 ความสำคัญและที่มา มนุษย์กับความจำเป็นของคอมพิวเตอร์
บุคคลที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้พิการได้

4 วัตถุประสงค์ ศึกษาการดัดแปลง mouse เพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้

5 ขอบเขตโครงการ ประดิษฐ์เมาส์ให้มีการใช้งานได้จริง
สามารถใช้ควบคู่กับโปรแกรมที่เขียนขึ้น หรืออื่นๆได้ ใช้มือเข้ามาช่วยเหลือได้ (ถ้าจำเป็น)

6 ตารางแผนการดำเนินงาน

7 กำเนิดเมาส์ ผลิตโดยดักลัส เองเกลบาท (Douglas Engelbart) ค.ศ. 1963
เดิมเรียกเมาส์ “บัก” (bug) พัฒนามาเป็น ลูกบอล โดยบิล อิงลิช (Bill English) ค.ศ. 1970

8 ประเภทของเมาส์ Mechanical mouse Opto mechanical mouse Optical mouse

9 Mechanical

10 Opto mechanical

11 Optical mouse

12 สัญญาณเมาส์ สัญญาณจาก PS/2 mouse Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2
Byte 1 YV XV YS XS 1 MB RB LB Byte 2 X movement Byte 3 Y movement สัญญาณจาก PS/2 mouse

13 Mouse port PS/2 mouse Serial mouse Bus mouse

14 Detail mouse Logitech mouse

15 โครงร่างการออกแบบ Front view

16 โครงร่างการออกแบบ (ต่อ)
Left view

17 โครงร่างการออกแบบ (ต่อ)
Top view

18 โครงร่างการออกแบบ (ต่อ)
Perspective

19 Foot mouse ที่ได้มีการทำขึ้น

20 Foot mouse ที่มีการผลิตออกขาย
The NoHands Mouse is manufactured by Hunter Digital in Los Angeles.

21 Foot mouse ที่มีการผลิตออกขาย

22 Thanks! Q&A


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำเสนอโครงการ นายวรวุฒิ กีรสวัสดิ์ รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google