งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Home/Personal/Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Home/Personal/Education"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Home/Personal/Education
นางสาวกฤษณัฐ ไชยมูลมั่ง เลขที่ 1 นางสาวธนัชพร วิโรจน์ศศิธร เลขที่ 17 นายพงศ์ศธร แก้วเรือน เลขที่ 26 นางสาวไอสยาภรณ์ ปฐมสันติพงศ์ เลขที่ 35 เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1

2 เป็นโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่ใช้เทียบกับ เสียง ถ้าพูดได้เหมือนกับเจ้าของภาษาก็จะ ผ่านไปใน Level ที่สูงขึ้น ทำให้เราได้ ฝึกฝนทักษา ฟังพูดอ่านเขียน Rosetta Stone .

3 คือโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลแบบ free form และการทำงานร่วมกัน กับผู้ใช้ มันสามารถบันทุกข้อมูลของผู้ใช้ ในรูปแบบ ภาพ เสียง Microsoft one note.

4 เป็นโปรแกรมออกแบบบ้าน3มิติ ที่จาก ฟรีจาก google เพื่อที่จะนำมา ออกแบบบ้านสินตค้าต้นแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย Google sketch up 8

5 เป็นโปกรมเรียนภาษาอังกฤษแบบ ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ ทักษะ ทั้งฟังพูด อ่านเขียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ Tell me more

6 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเล่นไฟล์ multimedia ประเภทวิดิโอเพลง และดุรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Windows Media player


ดาวน์โหลด ppt Home/Personal/Education

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google