งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12
การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ในกระบวนการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12

2 ผู้จัดทำ ครูสอนภาษาอังกฤษ G.12

3 หลักการและเหตุผล

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ในกระบวนการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

5 นำขึ้นใช้งาน บนอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการดำเนินงาน เตรียมข้อมูล จัดระบบข้อมูล สร้างเว็บไซท์ ออกแบบเว็บไซท์ ทดสอบการทำงาน นำขึ้นใช้งาน บนอินเทอร์เน็ต

6 5,000.- (ห้าพันบาทถ้วน) โดยประมาณการ
งบประมาณ 5, (ห้าพันบาทถ้วน) โดยประมาณการ

7 ผลงานสมบูรณ์ของโครงการ ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์
สีสันสดใส จัดเป็นหมวดหมู่ เรียบง่าย ตัวหนังสือ อ่านง่าย สวยงาม เนื้อหา เป็นระเบียบ เว็บไซท์ เข้าถึงข้อมูล ได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ เสริมใดๆเพิ่มเติม การเข้าใช้งาน ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา

8 ต้นแบบ * หน้า introduction และ แนะนำวิธีการใช้บทเรียนผ่านเว็บในกระบวนการเขียนภาษาอังกฤษ * หน้าบทเรียนทักษะวิธีการเขียนเรียงความแบบ Narrative Essay


ดาวน์โหลด ppt Development of English Writing Web Course Ware for Grade 12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google